Historie

Historisk vandring

KALLERUP:Museet for Thy og Vester Hanherred havde fredag aften i samarbejde med studiegruppen Kallerup Sogns Historie en historisk naturvandring med udgangspunkt fra Gl. Hornstrup, Hornstrupvej 1, og med Jytte Nielsen, Mogens Kruse og Børge Hornstrup som lokalkendte ledere. Gl. Hornstrups historie blev fortalt af Børge Hornstrup, hvis egen slægt ejede gården fra 1818 til 1921, hvor den blev solgt til den da nystiftede udstykningsforening. Jytte Nielsen ledede vandringen ad Hornstrupvej, hvor der i årene fra 1922 udstykkedes 12 statshusmandsbrug, og hun omtalte tre typiske ejendomme. Mogens Kruse fortalte undervejs om områdets vandværker med tilhørende vindmøller. Særlig opmærksomhed fik andelsfrysehuset, som fra 1950 til 2000 ejedes af beboerne. Det tilhører nu Museet og agtes renoveret over en kortere årrække. Vandringen sluttede på Ny Hornstrup, hvor ejeren, Niels Hornstrup, fortalte om gårdens historie. Særlig omtale fik gårdens imponerende ladeport, som fra 1882 og 75 år frem sad i gennemgangen fra Vestergade i Thisted til nu Rema 1000. Men næsten altid i åben position og derfor ikke særlig kendt af forbipasserende. I gårdens maskinhus viste Mogens Kruse lysbilleder fra sognet og især af de passerede udstykningsejendomme.AS