Velgørenhed

Hit med genbrugspapiret

18 procent stigning i mængden af genbrugspapir skæpper i kassen

SEJLFLOD:Det går forrygende godt med at få samlet genbrugspapir ind i kommunen. Siden opstarten i 2001 har indsamlerne bare samlet mere og mere ind de ni gange om året, de har været ude. De første seks af årets papirindsamlinger hos borgerne i Sejlflod Kommunes 13 byområder har indbragt 248,4 ton mod 210,6 ton for de seks tilsvarende 2003-indsamlinger - altså en stigning på knap 18 procent. Især Kongerslev-området har oplevet en opblomstring efter, at der er kommet nye indsamlere til. I dag er det Kongerslev IF, der samler ind i Sdr. Kongerslev, mens Værestedet har Nr. Kongerslev, Komdrup og oplandet. - Vi har været ganske tilfredse med Østhimmerlands KFUM og KFUK, der hidtil har haft området, men nye kræfter kombineret med, at pengene går til lokale kræfter er nok årsagen til, at der bliver indsamlet mere i dette område, siger Flemming Knudsen fra plan- og miljøafdelingen i Sejlflod Kommune. For børnenes skyld For hvert ton pap og papir, der bliver indsamlet får indsamlerne 400 kroner. Og det var da også pengene, der trak både Kongerslev IF og Værestedet ind i ordningen. - Værestedet er jo på frivillig basis, så vi så det som et godt supplement til hvad vi kan gøre for vores børn, fortæller leder af Værestedet, Orla Christensen. - Vi bruger pengene på det daglige arbejde i klubben, specielt på ungdomsområdet. Vi vil gerne bruge lidt flere penge på de unge, som vi skal satse på i fremtiden, siger Morten Korsbakke, bestyrelsesmedlem i KIF. Næste indsamling foregår lørdag 30. oktober. Udover KIF og Værestedet samler SSB ind i Båndby-området, mens frivillige fra KFUM-spejderne i Mou samler op i den østlige del af kommunen. Herefter mødes alle indsamlerne til et møde hos kommunen 4. november, hvor eventuelle problemer eller gode idéer til indsamlingen bliver drøftet.