Hit med guitar og keyboard

Decentral struktur fremmer børns og unges interesse for at gå til musikundervisning

Musik 13. september 2002 08:00

SINDAL: Statens Musikråd har lavet en rapport om aktiviteterne i landets musikskoler. Sammenlignet med de 231 andre skoler hævder den i Sindal Kommune sig særdeles smukt i musikskolelandskabet. Her i efteråret har skolen i Sindal tilmeldt knap 800 elever, og det niveau overstiger langt, hvad der er i gennemsnit hos andre musikskoler i små kommuner med under 10.000 indbyggere. Landsgennemsnittet ligger på 258 elever. Elevtallet overstiger også det gennemsnitlige for musikskoler i mellemstore kommuner indtil 50.000 indbyggere, hvor tallet ligger på 671. I de store kommuner er der i snit 1528 elever pr. musikskole. - Vi har en decentral struktur med en afdeling på hver af de 7-klasses skoler, og det tror jeg er den vigtigste faktor for, at vi har så mange elever. Vi er stort set den eneste musikskole med så decentral en struktur, siger musikskolens leder Erik Randrup. Baggrunden for strukturen er også, at da Sindal kommunale Musikskole startede den 1. august 1996, havde der på skolerne i forvejen været en del frivillig musikundervisning. - Der var et godt grundlag at bygge videre på, tilføjer han. Rapporten måler også deltagerprocenten i forhold til målgruppen, som er børn og unge under 25 år, og her ligger Sindals musikskole på ca. 23 procent sammenlignet med landsgennemsnittet på 11,6 procent for små kommuner. Statistikken viser yderligere, at det er disse kommuner, der har bedst fat i målgruppen. Musikrådet har dernæst målt forbruget af timer, hvor en musikskole i snit bruger 2251 timer på en sæson, mens tallet i Sindal ligger på 5150 timer. Alligevel er der ikke plads til alle børn og unge, der ønsker at gå til en eller anden form for musikundervisning. - Vi har omkring 50 på venteliste, og de er spredt vidt over det hele, oplyser Erik Randrup. De mest populære instrumenter er guitar og keyboard i 2002 med henholdsvis 50 og 48 elever, der modtager undervisning. På landsplan er klaverundervisning det mest søgte, mens klaver i Sindal havner nede på en fjerdeplads i popularitet. At spille på blokfløjte er heller ikke særlig attraktivt på den lokale musikskole. Mens instrumentet ligger på en fjerdeplads i landsstatistikken over de 10 mest populære instrumenter, så sniger blokfløjte sig lige netop ind på Sindals top ti. Endelig viser tallene fra Statens Musikråds oversigt, at på landsplan ligger elevbetalingen på 24,18 procent af bruttoudgifterne. I budget 2002 for Sindal Kommune var der forudsat en elevbetaling på 26,8 procent. - I musikskoleåret 2002/03 har vi fået en lille takststigning, så set over kalenderåret 2002 ligger elevbetalingen i nærheden af 30 procent. Og det er det tal, som Statens Musikråd fraråder musikskoler at gå over. Taksten har fået et lille drej hvert år, men indtil nu har det ikke haft indflydelse på antallet af elever. Samtidig med takststigningen i år er vi gået fra 711 til ca. 800 elever, oplyser musiksskolelederen. Brugerbetalingen er nu så højt oppe, at Erik Randrup advarer mod konsekvensen af, at musikskolen i forslaget til budget 2003 er sat til at spare 200.000 kroner. - Jeg håber at der vil blive fremlagt et ændringsforslag, så vi undgår den beskæring i vores budget, for ellers vokser ventelisten, siger han. Det er ikke muligt at lægge ret meget på elevbetalingen, for hvis eleverne betaler mere end en tredjedel af skolens drift, så bortfalder statens delvise refusion af lærerlønudgifterne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...