EMNER

Hitliste for præster

Registrering af kirkegængere har tidligere været gennemført i andre stifter, og både der og i Aalborg Stift har der været en vis modstand imod metoden ud fra den betragtning, at tallene kan være med til at give præsterne karakterer, alt efter hvor mange kirkegængere, der kommer til deres gudstjenester. Det har ikke været formålet, hævdes det, og statistikkerne opererer heller ikke med navne på prædikanter. Det betyder, at mens denne særlige fortolkning af tallene kan bruges i sogne med en enkelt præst, er det umiddelbart sværere i sogne med flere præster. Indberetningerne omfatter nemlig ikke navnene på de fungerende præster.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk