Hiv-smittede oplever stadig fordømmelse

Flere end 20 år efter, at de første tilfælde af aids blev konstateret i Danmark, er sygdommen stadig omgærdet af uvidenhed, og de smittede oplever fortsat at blive udstødt. Otte unge fortæller i ny bog om et liv i skjul

Den, der lever skjult, lever godt lyder et gammelt mundheld. At det langt fra gælder alle fremgår tydeligt af en ny bog, "Unge med HIV", som udkommer i dag på aids-dagen, World Aids Day. I bogen fortæller otte unge i alderen 20-26 år om at være hiv-ramt, og bortset fra en enkelt, der har valgt at leve åbent med sygdommen, lever de unge mere end 20 år efter, at de første tilfælde af aids blev konstateret i Danmark, i høj grad skjult med den kroniske sygdom. Af angst for omgivelsernes fordømmelse og udstødelse. Det er ikke en tilfældig gruppe unge mennesker, der er udvalgt til at medvirke i bogen men derimod unge fra Ungegruppen. Den blev skabt i år 2000 ud fra et behov for et fristed for unge med hiv i et samarbejde mellem Skejby Sygehus, Infektionsmedicinsk Afdeling og patientforeningen HIV-Danmark. Og i dag er de vigtigste timer dem, hvor de unge snakker om kærester, sikker sex, og det at skulle tage medicin hver dag på et ganske bestemt tidspunkt. I modsætning til i 80'erne og først i 90'erne dør de hiv-smittede nemlig ikke i løbet af 10-15 år. En behandling, som kom til i midten af 90'erne blev et markant vendepunkt specielt for folk i Vesten, og indtil videre ser det ud til, at medicinen kan forlænge levetiden, så hiv-smittede i dag kan betragtes som kronisk syge - med en lidelse de dør med og ikke af. Men selv om det er et kæmpe fremskridt, er det ikke uden problemer at leve med hiv i dag. 20-årig "Peter", der er homoseksuel, fortæller i bogen, at hvis der er meget tabu og skam forbundet med hiv i samfundet som helhed, så er det endnu mere i bøssemiljøet. Hiv-smittede er en minoritet i en minoritetsgruppe, og der er flere eksempler på, at bøsser bliver udstødt, hvis andre opdager, at de har hiv. Derfor holder han smitten som en hemmelighed, fortæller han. Det er ikke kun i bøssemiljøet, at de hiv-smittede oplever udstødelse. Derfor vælger andre også kun at være åbne i forhold til de allernærmeste. Men at hemmeligholde en så væsentlig del i sit liv er omkostningsfuldt. Det er svært at spille skuespil. At lade som om man er glad, når man ikke er det. Og det kan være enormt udmattende at opretholde en facade og holde styr på alle de små hvide løgne, man får fyret af for at dække over lægesamtaler, psykiske nedture, pilleindtagelse og så videre, fortæller 20-årig "Sofie", for hvem hiv er langt mere en psykisk sygdom end en fysisk. Men hun tør ikke andet end at holde sygdommen hemmeligt. For hun ved aldrig, hvordan folk reagerer over for hende, hvis de får at vide, at hun er smittet. Vil de turde give et knus? Vil de være bange for at spise den mad, hun laver? Det går igen, at de unge synes, det er et problem, at medicinen skal tages på et bestemt tidspunkt, og at den i mange tilfælde har bivirkninger. Skamfølelsen er også slem - og ubehaget, som 24-årige Lærke skriver, fordi det næsten står skrevet i panden på dig, at du har et sexliv. Langt værre er dog at skulle fortælle kærester om sygdommen. Når man ellers vel at mærke tør finde sådan en, for angsten for at give smitten videre er der. I forhold til kærester og i forhold til eventuelle børn. Men sygdommen kan også ses som en styrke, Frederik for eksempel er bevidst om, at han i dag tænker mere over, hvad han bruger sit liv til, og hvordan han behandler mennesker, end han gjorde før. - I bund og grund nyder jeg livet mere og griber dets muligheder i stedet for bare at tage det for givet. Men han ville dog, tilføjer han, ønske, at han frem for alt i verden kunne skrue tiden tilbage, så han ikke var smittet. I bogen kommenterer eksperter og rådgiverne også situationen og giver gode råd. Til den smittede og til de pårørende. Til vennerne, kæresterne og behandlerne. ] "Unge med HIV" 80 sider, 195 kr. Bogforlaget HER & NU