EMNER

Hjælp 250.000 tamiler på flugt

Kære udenrigsminister Per Stig Møller (K). På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening vil vi hermed henlede din opmærksomhed på den store humanitære katastrofe som i disse dage finder sted for øjnene af hele verden.

Det drejer sig om, at 250.000 tamiler i Vanni-området i Sri Lanka i øjeblikket er på flugt foran de fremrykkende singalesiske regeringsstyrker. De har alle forladt deres hjem og må overleve i det frie, medens de er lette mål og værgeløst bytte for regeringstroppernes artilleribeskydning og flybombning. De 250.000 flygtninge mangler alle elementære fornødenheder, som mad, husly, lægehjælp til de sårede, og mangler forbindelse til omverdenen, efter at de ca. 20 internationale nødhjælpsorganisationer blev tvunget af regeringen til at rejse ud af Vanni-området i august 2008. Den Sri Lankanske regering tillader ikke journalister at komme ind i Vanni-området, hvorfor flygtningene nu i månedsvis har været isoleret fra verden udenfor. Og vi i verden udenfor kan derfor ikke følge med i vores medier om, hvad der sker, og kan ikke se flygtningenes lidelser eller høre deres nødråb. Det er måske forklaringen på, at det for os ser ud som om reaktionen fra omverdenens og især de regeringsansvarliges side blot er blind ligegyldighed? Og altså har det heller ikke været muligt for tamilske pårørende i udlandet at følge med i, hvad der sker eller sende forsyninger til deres nødstedte familier og landsmænd. Så vi danske tamiler må leve i uvidenhed og stor frygt for vore familiers skæbne. Og det gælder også for andre danskere, at vi savner, at vores danske regering tager initiativer til, at det internationale samfund griber ind med en humanitær intervention for at stoppe den igangværende store humanitære katastrofe. Derfor vil vi appellere til den danske regering og folketing om at handle hurtigt med at gøre det fornødne for at redde flest mulige menneskeliv. For her i oktober er regntiden begyndt, og der vil snart være mange svage og svækkede af sult, som hurtigt vil bukke under på grund af regnen og kulden. Og det vil især ramme børnene.