Hjælp AAU

Nordjylland har en stærk tradition for at stå sammen om at hævde vores fælles nordjyske interesser over for skiftende regeringer og Folketing.

Aalborg Universitet, de nordjyske motorveje og senest etableringen af et nyt samlet Aalborg Sygehus er resultatet af et stærkt nordjysk sammenhold på tværs af partier. Derfor er beklageligt, at sundhedsordfører Karl Bornhøft (SF) nu offentligt underkender Aalborg Universitets og store dele af det nordjyske sundhedsvæsens fælles ambition om at oprette et nordjysk lægestudium. Bornhøft appellerer med sine spørgsmål til videnskabsminister Helge Sander (V) om at nedlægge veto mod en nordjysk lægeskole. Jeg har den stik modsatte forventning til ministeren: Jeg forventer, at ministeren fortsætter med at bidrage til spredningen af viden og udbygningen af stærke studiemiljøer i hele landet. Og derfor hjælper med, når AAU og Nordjylland kæmper for etableringen af en lægeskole, og fagligheden er i orden. Det har jeg meddelt Helge Sander. Og det vil jeg holde ham og enhver anden videnskabsminister fast på de kommende år. Situationen er, at det er det uvildige Akkrediteringsråd, der afgør, om det nordjyske lægestudium oprettes. Kriterierne er – naturligvis – samfundsøkonomisk og sundhedsfaglig bæredygtighed. Og foreløbig har Akkrediteringsrådet ud fra disse kriterier sagt god for førstedelen af en nordjysk lægeskole. Derfor kan det undre, at Bornhøft betvivler den samfundsøkonomiske bæredygtighed og forudser at et nordjysk lægestudium skulle medføre konflikter med Region Midtjylland – og resultere i, at samarbejdet bag en række centrale funktioner i det nordjyske sundhedsvæsen skulle smuldre. Hverken timingen og argumentation hænger sammen. Det er højst sandsynligt, at der ved indførelsen af en nordjyske lægeskole vil være en række indkørings-vanskeligheder. Men hverken universitetet eller de nordjyske sygehuse er jo ukendte med at integrere nye uddannelser og nye samarbejder. Og det er indiskutabelt, at en lægeskole vil styrke det nordjyske sundhedsvæsens fremtidige rekruttering af læger og landsdelens interesse i at tiltrække flere uddannelser og højtuddannede. Desuden er samarbejdet mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland tæt og frugtbart. Også ud over det sundhedsfaglige område. Der er intet, der tyder på, at SF-ordførerens pessimistiske fremtidsscenarium skulle gå i opfyldelse. Det er i Nordjyllands interesse. Lad os holde sammen om at hævde den. Lad os rejse en nordjysk lægeskole.

Breaking
Så er det besluttet: Næsten alle coronarestriktioner ophæves 1. februar
Luk