Skattepolitik

Hjælp Danmarks egen befolkning

Ofte hører vi i medierne af danske politikere, når der skal bevilges penge til dette eller hint, især hvis det gælder mennesker fra andre steder på kloden, hvor de ikke har lært, at fredelig sameksistens er det bedste levegrundlag, såkaldte flygtninge, at vi som velfærdsstat selvfølgelig skal bevilge de nødvendige midler, penge, for at hjælpe.

Egon Strellner

Egon Strellner

Senest er der kommet omkring 200 personer fra Irak, der skal forsørges af de danske borgeres skattepenge. Grunden skulle være, at nogle har været tolke for de danske styrker i Irak, og at de derfor skulle være i livsfare, ca. 25 stk. plus familie. De er så blevet evakueret til Danmark på danskernes bekostning. Jeg går ud fra, at de som tolke har fået løn af den danske stat, og var det farligt for dem at være tolke, burde de have tænkt sig om, før de begyndte. Nu forstår jeg ikke det med velfærdsstaten. Næsten altid, når der skal bruges penge til danske formål, hører vi gang på gang, at der skal spares - med politikeres ord ”prioriteres”. Intet er der råd til. Tænk på de udslidte veje, som nogle politikere vil have privatiseret, fordi staten ikke selv har råd til at vedligeholde dem. Det betyder, at oven i de store skatter og afgifter, som danskerne betaler, skal de også til at betale vedligeholdelse af veje, noget, som skatterne ellers skulle gå til. I sin tid blev afgiften lagt på benzin for at bygge og vedligeholde veje. Tænk også på skolevæsenet og ældreplejen - der er servicen helt i bund. Mange andre ting kan også nævnes. Det værste, jeg har hørt, hørte jeg dog lørdag aften i TV Avisen. Da var der en læge fra et af vore hospitaler, der oplyste, at der i ”velfærdsstaten” Danmark døde et menneske hver dag på grund af manglende resurser til at behandle disse ulykkelige menneskers kræftsygdom. Tænk sig, 365 mennesker dør årligt, fordi Danmark er så fattigt, at der ikke er råd til at behandle disse mennesker optimalt. Tænk, hvis det var en selv, der fik kræft, så er det næsten ensbetydende med døden i dette fattige land. Man kan så spørge sig selv: Var det ikke bedre, at danske politikere i første omgang tænkte på at hjælpe Danmarks egen befolkning - det er trods alt dem, der gennem skatter og skyhøje afgifter har betalt til det danske samfund - end at slæbe en flok udlændinge hertil til at belaste den danske økonomi yderligere. Hvad er værst? 365 døde danskere om året eller 25 døde irakere?