EMNER

Hjælp fattige

NØD:Fattigdom fremtræder altid med et ansigt præget af den historiske kontekst. I 1992 oplyste Kommuneinformation om, at Aalborg Kommune og Københavns Kommune var med som modelforsøg under EF's Fattigdom 3-program 1989-94. Man kender således angiveligt også til ulighed og fattigdom i Aalborg. I debat om fattigdom i DR (8.12.) oplyste borgmester Warming fra Københavns Kommune, at 70.000 personer aktuelt levede i økonomisk fattigdom i København. Hvad ville det koste at hjælpe nævnte personskreds ud af den økonomiske fattigdom? Har samme spørgsmål nogen relevans set med kommunale øjne, og hvad ville prisen være?