EMNER

Hjælp fiskerne bedre

Vera Kristensen, Sæby: Hvad synes du om vores fiskeri? Vi har altid levet af fiskeri og landbrug, hvor der er langt mellem arbejde og hjem. Men nu kender jeg en fisker, der fortæller, at på et halvt år har han mistet 150.000 kroner. Det er mange penge. Og de skal sejle fem dage for at nå fangstpladserne, hvor de skal tjene en månedsløn på en dag. Der kunne godt være, at dem - der har ansvaret - skulle tage med på fiskernes arbejde i en måned og opleve, hvordan det er? Lykketoft: Det kunne sagtens være. Og selvom jeg ikke i alle detaljer har indsigt i fiskeriet, så er det mit indtryk, at en af skavankerne ved kvoterne er, at man fanger en masse, som så skal smides ud igen. Dermed har man i virkeligheden gjort en stor skade på havmiljøet. Derfor kunne man godt ønske sig nogle bedre fangstmetoder, hvor man ikke skal smide fisk ud igen. Men jeg kan ikke sidde og give en masse løfter om, at så kan man bare fiske løs. For det er et område, hvor vi har reguleret. Endda i EU-sammenhæng, hvor vi må lytte til andre, der er meget klogere end os, om hvad havet kan bære. Og vi kan ikke bestemme det hele selv. Men det giver nogle vanvittige besværligheder for de folk, der lever af fiskeriet. Det ved vi godt.