EMNER

Hjælp før død

HOSPICE:Som sundheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen så rigtigt siger (30.8.), så er det ikke det offentlige sundhedssystems opgave at slå folk ihjel. Derimod er der en stor opgave i at hjælpe uhelbredeligt syge til at få en værdig afslutning på livet, således som det i vores region foregår på Hospice Vendsyssel i både Aalborg og Frederikshavn. Her får både den uhelbredeligt syge og dennes familie al den omsorg de har behov for. Der gives den nødvendige smertelindring og sørges for både de fysiske og sjælelige behov på alle måder. Her kan den syge få taget afsked med sine nærmeste og med livet på en værdig og fredfyldt måde. Vi skal ikke i Danmark have klinikker hvor der udøves aktiv dødshjælp – vi skal i stedet bruge vore kræfter på at skaffe flere hospicepladser, hvor der ydes hjælp til en værdig død.