Hjælp fra Byfornyelse Danmark

Jørgen Pedersen købte huset på Lindholmstien for 15 år siden af en arkitekt, der vistnok havde til hensigt at benytte de fire lejligheder til sin familie på dine, mine, vores børn. Og har siden blot foretaget den nødvendige vedligeholdelse af huset som at skifte utætte radiatorer, male vinduer og lignende. Med hjælp fra Ulrik Thagaard fra Byfornyelse Danmark blev det muligt at renovere Lindholmstien 4. Også Aalborg Kommune har været indeover med et beløb på 375.000 kr. i byfornyelsesstøtte, hvoraf staten betaler det halve. Pengene var øremærket renoveringen af det røde vingetegltag. Jens Jørgensen, Aalborg Kommune, glæder sig over, at en del af det allerældste Aalborg bevares mange år endnu. Og ifølge ham er Lindholmsstien 4 et godt eksempel på, hvordan man med byfornyelsesmidler kan få udlejere til at renovere en ejendom, som måske får lov til at forfalde en tid endnu. - Byfornyelsesmidlerne kan være startskuddet til en renovering, påpeger Jens Jørgensen. Resten af de 3,35 millioner har Jørgen Pedersen skudt i projektet. Som byfornyelsesreglerne er skruet sammen, får han 105.000 i støtte fra staten de næste 10 år. Støtten kommer blandt andet lejerne tilgode, så huslejen kan holdes på 4300 - 4900 kr. om måneden plus forbrug. Uden hjælp var det efter ejerens mening ikke gået. - Genhusning kan man ikke klare alene. Det sørger Ulrik for, siger Jørgen Pedersen med henvisning til Ulrik Thagaard. - Han er god til at berolige bekymrede lejere og fortælle dem, at det er i deres egen interesse, lejligheden bliver sat i stand. Jørgen Pedersens interesse begyndte for 25 år, da tømrermesteren købte sit første hus til udlejning. Siden er det blevet til utallige huse rundt omkring i Aalborg i bl.a. området omkring Danmarksgade, Absalonsgade, Istedgade - der er renoveret - og på Østerbro med toilet på gangen. Her håber han at få hjælp fra Byfornyelse Danmark til sit næste projekt. Især til genhusningen. - Men nu må vi se, om der bliver en bevilling til Østerbro.

Forsiden