Lokalpolitik

Hjælp landsbyer

Til videnskabsminister Helge Sander: Kære Helge Sander,

BREDBÅNDSNET:Til videnskabsminister Helge Sander: Kære Helge Sander, Jeg skrev til dig den 15. april 2008 vedrørende bredbånds betydning for landsbyerne og landdistrikterne i Danmark. Noget, som jeg også ved, ligger dig meget på sinde som minister for området. Jeg har med stor tilfredshed bemærket, at du har nedsat en Højhastighedskomite, som inden årets udløb vil komme med visionære og ambitiøse anbefalinger til en øget indsats for at fremme udbygningen af lynhurtigt bredbånd i Danmark. Du har de seneste år stået i spidsen for en stigende digitalisering af Danmark - kryds og tværs - og adgangen til bredbånd og internettet er blevet fundamental i forhold til borgernes kontakt med hinanden, med/på arbejdspladsen eller i kontakten med det offentlige. Dette sammenholdt med, at samfundet centraliseres med kommunalre-form, sygehusreformen, politireformen m.v. gør, at yderkantsområderne i Danmark får længere til eksempelvis det offentlige. Skal beboerne i disse områder også drage nytte af de digitale muligheder, så har de behov for lynhurtigt bredbånd, og ikke smalbånd, som tilfældet desværre er mange steder i dag. Jeg har forståelse for at sikre markedet frit spil og lade markedskræfterne virke, og jeg ved, at du og regeringen også deler dette synspunkt. Jeg har dog samtidig en erkendelse af, at bredbåndsdækningen i Danmark ikke sikres ved markedet alene. Mange steder i de tyndtbefolkede områder hænger en fornuftig forretningsplan for de private aktører simpelthen ikke sammen. Her er staten nødt til at hjælpe til. Den erkendelse har man i en lang række andre europæiske lande. 60 procent af projekterne med næste generations bredbånd til private husstande i Europa er drevet af privat/offentlige partnerskaber. Med privat/offentlige partnerskaber skal der naturligvis skydes både offentlige midler såvel som private midler i bredbåndsudrulningen i de områder, hvor markedet ikke selv har interesse i at dække – fordi det simpelthen er for bekosteligt. Og vi skal sikre, at det bliver med hastigheder, så beboerne i yderområder også er fremtidssikret til årene, der kommer. Det vurderer eksperterne, at de vil være med 20-50 Mbit/s. At det er dyrt at dække Danmark med højhastighedsbredbånd ved vi allerede, uanset om det sker med private midler eller i privat/offentlige samarbejder, men alternativet for landdistrikterne og landsbyer er dyrere, hvis vi lader være, nemlig affolkning, færre turister og afvikling af/ingen nye arbejdspladser. Nu ved jeg, at du også har lavet en auktion over trådløst bredbånd, og forhåbningen er bestemt, at det vil kunne dække nogle af de pågældende områder. Men når nu den nedsatte Højhastighedskomite kommer med deres udspil, så vil vi meget gerne have muligheden for at tage et møde med dig om landdistrikternes behov for bredbånd, og give dig en status på, hvordan det står til derude hos den enkelte landmand, på hjem-mearbejdspladsen, hos håndværkeren, den lille iværksætter og den ganske almindeli-ge familie. Jeg ser meget frem til en positiv tilbagemelding fra dig, og jeg håber på et møde, evt. i begyndelsen af 2010, eller gerne før.