Hjælp med strandcenter

Kære miljøminister Troels Lund Poulsen. Lige siden der i 2006 blev opført et nyt sømærke i Blokhus har vi – en kreds af lokale borgere – arbejdet med planer om at skabe et bedre miljø i forbindelse med vores pragtfulde strand, der hvert år besøges af godt en million mennesker.

Efter at det var lykkedes at skaffe penge til en rekonstruktion af det sømærke, som den tyske besættelsesmagt fjernede under krigen, gik planerne ud på at skabe et nyt og tidssvarende strandcenter, som skulle omfatte en rekonstruktion af den gamle redningsstation, en erstatning for den gamle og meget nedslidte kioskbygning samt et hus til fiskerne, så det erhverv, som er karakteristisk for Blokhus, bliver bevaret. Da Jammerbugt Kommune blev etableret i 2007, fik vi meget hurtigt tilsagn om kommunal støtte til vores planer og lokalbefolkningen viste deres store interesse, da vi holdt en fest til fordel for det nye strandcentret og fik indsamlet en halv million kroner på en eftermiddag. Samtidig lykkedes det fra en godgørende fond at skaffe de nødvendige midler til en nøjagtig rekonstruktion af den redningsstation, som tyskerne også fik revet ned under Anden Verdenskrig. I tæt samarbejde med kommunen og med hjælp fra en dygtig arkitekt har vi arbejdet videre med planerne, indtil vi kolliderede med embedsmændene i Miljøcenter Aalborg, der er Miljøministeriets forlængede arme. Både de og vi har brugt adskillige timer på vores projekt – vi har søgt at tilpasse os miljømyndighedernes krav og de har lige så ihærdigt afvist alle vore bestræbelser; vel at mærke uden at komme med forslag til brugbare alternativer i stedet. Med kommunens velvilje får vi nu – forhåbentlig – mulighed for at opføre redningsstationen et andet sted i Blokhus, og vi er gået i gang med at sørge for indholdet i bygningen, så den kan blive en enestående attraktion, der kan illustrere, hvorfor farvandet ud for Blokhus hedder Jammerbugten. Den mere end 50 år gamle kioskbygning, som i dag indeholder toiletter, der i sin tid blev kasseret på kommunens skoler, og som om sommeren er forsynet med en kæmpemæssig og ikke særlig køn blå stofmarkise, kan vi imidlertid ikke gøre noget ved. Vores oprindelige ambition var at opføre en smuk arkitekttegnet bygning, som kunne anvendes i størstedelen af året, fordi vi ved, at havet også er en stor attraktion i vinterhalvåret. Det ville i øvrigt være i overensstemmelse med det politiske ønske om at få turister til landsdelen ud over de to-tre hektiske sommermåneder. Derfor skulle bygningen indrettes med en lille café mod vest, så man kunne sidde lunt indendørs og kigge på de altid fascinerende bølger. Gerne med en kop kaffe i hånden. Men miljømyndighederne vil ikke tillade en større bygning, hvor man ellers både kunne indrette tidssvarende toiletter, kiosk og en lille café – alt sammen efter de krav, som andre myndigheder stiller til den slags. Heller ikke selv om vi reducerede antallet af kvadratmeter, så soklen bliver præcis som den nuværende, kunne projektet godkendes. Vi ville nemlig erstatte den blå stofmarkise med et smukt og meget anvendeligt udhæng på bygningen, og det må man ikke. Ligesom der ikke må være store vinduer mod vest, for så kan folk jo se havet! Hr. miljøminister, vi ved, at du personligt er informeret om Blokhus-projektet – blandt andet gennem to af dine nordjyske partifæller i Folketinget, Birgitte Josefsen og Tina Nedergaard. De har også inviteret dig til Blokhus, så du ved selvsyn kan konstatere, at vi absolut ikke er ”miljøvandaler”. Men det har du ikke fundet tid til. Så vi henholder os til dine embedsmænd i Miljøcenter Aalborg – og de henholder sig til de stiplede linjer på kort over klitfredninger, der formentlig er udarbejdet ved et eller andet skrivebord en gang i tidernes morgen. De samme embedsmænd er i øvrigt ikke i stand til at garantere, at klitterne fortsat følger de stiplede linjer helt nøjagtigt, for klitterne skabes jo i et samarbejde mellem de skiftende vindretninger og de folk fra Skov- og Naturstyrelsen, som planter marehalm for at holde på sandet. Efter afslaget fra Miljøcenter Aalborg har Jammerbugt Kommune med borgmester Mogens Gades underskrift sendt Blokhus-sagen til Naturklagenævnet. Og så venter vi på, om der er sund fornuft i dette organ. I mellemtiden kan vi notere, at du har vundet den første sejr – og det er dét, jeg gratulerer med. Det oprindelige flotte strandcenter med de tre sammenhængende elementer bliver ikke til noget. Og foreløbig ser det ud til, at den gamle servicebygning med den blå stofmarkise er det bedste vi kan tilbyde strandens mange gæster. At det efterhånden som tiden går, bliver vanskeligt at holde sammen på borgernes engagement i strandprojektet, nævner jeg blot som en kedelig følgevirkning. Jeg vil dog gøre opmærksom på, at din sejr næppe vinder respekt hos dine nordjyske partifæller, som har sat sig ind i sagen, i Jammerbugt Kommune eller hos borgerne i Blokhus. PS. Så vidt jeg ved, er det ene af det nye sømærkes tre ben placeret nogle få centimeter ind over en klitfredningslinje, så vi glæder os over, at det kom op at stå, inden du blev miljøminister.