Lokalpolitik

Hjælp på vej til klemt vognmand

Amtets teknik-formand stiller tilladelse til parkeringsområde i udsigt

AARS:Vognmand Palle Laustsen har gode muligheder for at komme ud af den klemme, som NORDJYSKE forleden fortalte, at han befinder sig i. Formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Niels Kr. Kirketerp (V) stiller nemlig i udsigt, at Palle Laustsen alligevel får lov at indrette parkeringsområde på landejendommen, hvorfra han driver sin vognmandsforretning. Han var ellers ved at køre sur i det efter at amtet med henvisning til regionplanen havde foreslået ham t at flytte sin virksomhed til et af kommunens industriområder, idet Palle Laustsens ønske om tilladelse til at indrette et grusbelagt parkeringsormåde på 2800 kvadratmeter på sin landejendom ville være i strid med region-bestemmelserne. - Det ligger imidlertid sådan, at sagen hidtil udelukkende har været behandlet på embedsmandsplan, og folkene, der har haft den, har helt korrekt henholdt sig til regionplan-bestemmelserne, forklarer Niels Kr. Kirketerp. - Men jeg forventer, at sagen vil få et andet udfald, når vi får den i det politiske udvalg. Her har vi haft flere lignende sager, hvori vi har støttet planerne. Det er nemlig god ide i at give lov til, at de disse mindre virksomhederne får fornuftige fysiske rammer som i tilfældet fra Aars. Dermed bidrages der til at sikre fortsat liv og aktivitet i landområderne, ligesom der også kan være støj- og trafikale problemer forbundet med at flytte et vognmandsfirma ind til byen, siger Niels Kr. Kirketerp. Han antyder således, at Palle Laustsen kan få tilladelse til at lave det ønskede parkeringsområde. - Det er jeg da utroligt glad for at høre, siger Palle Laustsen, der med adresse på Rasdalvej 4 mellem Aars og Mosbæk driver et mindre vognsmandsfirma med fem lastbiler. Aars Kommune har givet ham tilladelse til at indrette grus-parkeringspladsen - efter bl. a. at have gennemført en nabohøring. Og ingen af af naboerner på den blinde Rasdalsvej havde indvendinger. - Herude generer jeg ingen, men det kunne jeg komme til, hvis jeg bliver tvunget til at flytte min virksomhed ind til Aars, siger Palle Laustsen.