Hjælp på vej til klemt vognmand

Amtets teknik-formand stiller tilladelse til parkeringsområde i udsigt

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

AARS: Vognmand Palle Laustsen har gode muligheder for at komme ud af den klemme, som NORDJYSKE forleden fortalte, at han befinder sig i. Formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Niels Kr. Kirketerp (V) stiller nemlig i udsigt, at Palle Laustsen alligevel får lov at indrette parkeringsområde på landejendommen, hvorfra han driver sin vognmandsforretning. Han var ellers ved at køre sur i det efter at amtet med henvisning til regionplanen havde foreslået ham t at flytte sin virksomhed til et af kommunens industriområder, idet Palle Laustsens ønske om tilladelse til at indrette et grusbelagt parkeringsormåde på 2800 kvadratmeter på sin landejendom ville være i strid med region-bestemmelserne. - Det ligger imidlertid sådan, at sagen hidtil udelukkende har været behandlet på embedsmandsplan, og folkene, der har haft den, har helt korrekt henholdt sig til regionplan-bestemmelserne, forklarer Niels Kr. Kirketerp. - Men jeg forventer, at sagen vil få et andet udfald, når vi får den i det politiske udvalg. Her har vi haft flere lignende sager, hvori vi har støttet planerne. Det er nemlig god ide i at give lov til, at de disse mindre virksomhederne får fornuftige fysiske rammer som i tilfældet fra Aars. Dermed bidrages der til at sikre fortsat liv og aktivitet i landområderne, ligesom der også kan være støj- og trafikale problemer forbundet med at flytte et vognmandsfirma ind til byen, siger Niels Kr. Kirketerp. Han antyder således, at Palle Laustsen kan få tilladelse til at lave det ønskede parkeringsområde. - Det er jeg da utroligt glad for at høre, siger Palle Laustsen, der med adresse på Rasdalvej 4 mellem Aars og Mosbæk driver et mindre vognsmandsfirma med fem lastbiler. Aars Kommune har givet ham tilladelse til at indrette grus-parkeringspladsen - efter bl. a. at have gennemført en nabohøring. Og ingen af af naboerner på den blinde Rasdalsvej havde indvendinger. - Herude generer jeg ingen, men det kunne jeg komme til, hvis jeg bliver tvunget til at flytte min virksomhed ind til Aars, siger Palle Laustsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...