Ungdomsuddannelser

Hjælp på vej til produktionsskoler

Brønderslev Kommune vil gerne drøfte fremtidigt tilskud til produktionsskoler

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Den ny fusionerede produktionsskole i Brønderslev skal ikke lægge ud med et stort underskud. Sådan fandt bemærkninger i debatten i byrådet omkring økonomien i den ny, fusionerede produktionsskole. Planen er, at de nu to produktionsskoler, Brønderslev-Pandrup Produktionsskole, og Dronninglund Produktionsskole, 1. januar 2008 slås sammen til én produktionsskole. Dermed lægges der op til, at der kun udbetales ét grundtilskud mod nu to. Byrådet lod dog en kattelem stå åben. Der skal tages en drøftelse med produktionsskolerne omkring den fremtidige økonomi. Men byrådet er ikke afvisende over for, at der ydes mere i tilskud. Produktionsskolerne har en anstrengt økonomi. Dronninglund Produktionsskole har et underskud på 590.000 kr., mens Brønderslev Produktionsskole har et underskud på 121.000 kr. Der arbejdes på at finde besparelser. Jens Arne Hedegaard (V) understregede, at der ikke ligger noget signal i, at der lægges op til, at der kun udbetales ét grundtilskud. Henning Jørgensen (SF) kaldte det en udmærket idé, at der tages en forhandling med produktionsskolerne. Det kunne Bendt Danielsen (Borgerlisten) også tilslutte sig. Karsten Frederiksen (K): - Det er et flot arbejde, der udføres på vore produktionsskoler. Var det ikke tilfældet, ville de kommunale udgifter uden tvivl være større. Jens Arne Hedegaard: - Produktionsskolerne er et godt aktiv. Karl Emil Nielsen (DF) går ind for ét grundtilskud, men finder, at det er en god idé med et møde med produktionsskolerne. Begge produktionsskoler har haft en nedgang i antallet af årselever. Men det er et billede, der ses over hele landet som følge af den gode beskæftigelsessituation i Danmark.