Trafikulykker

Hjælp på vej til Svingbageren

Trafiksikkerhedsplan skal nedbringe dræbte og tilskadekomne med 40 pct. på tre år

"Svingbageren" i svinget, hvor Råholtvej møder Olfert Fischers Vej, er en af de sorte pletter på det kommunale trafikkort. Foto: Kim Dahl Hansen

"Svingbageren" i svinget, hvor Råholtvej møder Olfert Fischers Vej, er en af de sorte pletter på det kommunale trafikkort. Foto: Kim Dahl Hansen

40 pct. færre dræbte og tilskadekomne i trafikken inden 2012. Det er målet for trafiksikkerhedsplanen for Frederikshavn Kommune. "Trafiksikkerhedstrekanten" arbejder på tre fronter: Politikontrol, kampagner/informationer og vejteknik. Samfundsøkonomisk er det en rigtig god forretning at forebygge og mindske antal uheld, og efter kommunalreformen er det blevet endnu vigtigere for kommunerne, der i dag hænger på 80 pct. af behandlingsomkostningerne. Tidligere betalte kommunerne 40 pct., staten 45 pct. og amterne 15 pct. God forretning Formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard (S), mener, at det ligefrem kan betale sig at flytte penge fra sundhedsudvalget til teknisk udvalg: - Hvis jeg får et par mio. fra Per Nielsson (formand for sundhedsudvalget, red.), får kommunen 10 mio. kr. tilbage, sagde Hedegaard, da byrådet vedtog trafikplanen. Og den utraditionelle tilgang til emnet fortsatte: Den bedste investering vil måske være at købe to politibetjente til at patruljere på de kommunale veje. Det vil have større effekt end nok så mange kantsten og asfalt, mente Hedegaard. Han afviste, at vi kan skilte os ud af de trafikale problemer, så længe det største problem sidder 40 cm. bag rattet. Anders Gram Mikkelsen (S) pegede på behovet for at ændre på trafikanternes adfærd og holdninger: - Let på speederen og sænk farten til 40 km i timen i byerne, hvor trafikken skal ske på de bløde trafikanters betingelser. Vanetænkning står for fald, når det handler om at ryge, drikke og spise, men det må også gælde trafik, sagde cyklisten Anders Gram Mikkelsen. "Svingbageren" Paul Rode Andersen (SF) pegede på et meget konkret problem, som kan løses for næsten ingen penge: Svinget på Råholtvej-Olfert Fischers Vej ved "Svingbageren". Her er der p-pladser i begge sider af vejen - og trafikalt kaos, når bløde trafikanter på vej til skole og arbejde møder bilister på vej til bageren. Svingbageren ér med som en af de sorte pletter i trafiksikkerhedsplanen.