Lokalpolitik

Hjælp sårbare børn

Grib tidligere ind og hjælp flere børn. Det har været det klare krav fra regering og folketing til kommunerne gennem flere år.

Fjernelse af børn Tekst: Lone Lærke Foto: Peter Mørk 110500

Fjernelse af børn Tekst: Lone Lærke Foto: Peter Mørk 110500

I kommunerne har vi lyttet til signalerne om, at der skal sættes både tidligere og kraftigere ind med hjælp til sårbare børn og unge. Det viser de netop offentliggjorte regnskabstal for 2007. Kommunernes udgifter på det sociale område har oplevet en markant vækst. En væsentlig årsag til væksten er, at kommunerne har styrket indsatsen for sårbare børn og unge. Både når det gælder anbringelser uden for barnets eget hjem og forebyggende foranstaltninger for at hjælpe svage familier tilbage på sporet igen. De nøgne tal afslører, at kommunerne i 2007 brugte 800 mio. kr. mere på hjælp til udsatte børn og unge, end de havde sat af i deres budgetter. Det svarer til en overskridelse på syv pct. Væksten dokumenterer sort på hvidt, at sårbare børn og unge er et både vigtigt og højt prioriteret fokusområde for kommunalbestyrelserne. I disse dage tager vi i Kommunernes Landsforening, KL, fat på at forhandle den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2009 med regeringen. De forhandlinger bliver afgørende for, om kommunerne kan fastholde det forhøjede niveau i hjælpen til sårbare børn og unge. Og her ser der foreløbigt ikke ud til at være meget medvind. Tværtimod er det stærkt bekymrende, at regeringen lægger op til snævrere rammer for den kommunale økonomi i 2009 end i 2008. I forhandlingerne er det et klokkeklart krav fra KL, at udgangspunktet for en økonomiaftale for 2009 skal være de faktiske budgetter i kommunerne – svarende til den virkelighed, borgerne oplever. For kommunerne og for de berørte borgere er det uacceptabelt og uforståeligt, hvis kommunerne nu tvinges til at skære i indsatsen for sårbare børn og unge. Der skal være klar sammenhæng mellem kommunernes økonomiske muligheder og de signaler, regeringen sender om velfærdsservice. For kommunerne er det et helt afgørende krav til regeringen i forhandlingerne om næste års kommunale økonomi. Hvis kommunerne skal holdes i et stramt greb, fordi regeringen har brugt pengene til andre formål, så skal regeringen sende et klart signal til borgerne om, at væksten i udgifterne på det sociale område, f.eks. til anbringelser af udsatte børn, skal standses. Alt andet vil være utroværdigt.