EMNER

Hjælp til at bede

Ud over, at den indeholder salmer til enhver lejlighed, udtrykt i noget af den ypperste poesi, som dansk digtning kan fremvise, og som udtrykker både livets store glæder og store sorger, indeholder salmebogen også en tekst- og bønnebog.

Og selv om det er salmebogen, der har fået størst offentlig opmærksomhed, er i virkeligheden afsnittet med bønnerne den del af salmebogen, hvor den mest gennemgribende fornyelse er sket. Her er gamle og nye bønner til brug ved alle livets tilskikkelser, sejre, nederlag, tvivl, og de er skrevet i et ligefremt og nutidigt sprog, som ikke kræver store ritoriske forkundskaber, og som heller ikke tager magten fra indholdet. Det er også i denne afdeling af salmebogen, man finder alle de tekster fra Bibelen, der bruges i gudstjenesterne året igennem tillige med en række særlige bibelord til trøst og opmuntring, og det er her, man kan finde en beskrivelse af alle de almindelige kirkelige ritualer fra dåb til begravelse.