Hjælp til at bryde ensomhed og isolation

Aalborg Kommune åbner satellitkontor for socialt udsatte i Aalborg Øst

AALBORG ØST: Fremover vil socialt udsatte borgere i Aalborg Øst kunne få hjælp og støtte på et nyt kontor, som Aalborg Kommunes familie- og beskæftigelsesforvaltning åbner i bydelen. Pengene til projektet kommer blandt andet fra Velfærdsministeriet, og ifølge socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) skal det både være et sted, hvor man kan hente konkrete råd og hjælp, men der vil også være kaffe på kanden og tid til hyggesnak. - Der er jo en del førtidspensionister og andre, som har isoleret sig meget i området, fortæller hun. - Og dem vil vi gerne tilbyde dem et mødested, hvor de både kan få hjælp og mødes med andre i samme situationen, forklarer hun. På sigt håber rådmanden, at det vil styrke brugernes livskvalitet og handlekraft. For selvom tilbuddet primært henvender sig til misbrugere, førtidspensionister og andre udenfor arbejdsmarkedet, kan de sagtens være gode naboer, der har brug for et lille skub til at komme videre. Erfaringer fra andre steder viser nemlig, at socialt udsatte ikke altid får de ydelser og tilbud, de er berettiget til, og vil kontoret også gerne rette op på. - En del har desværre fået lov at passe sig selv. Men kan vi hjælpe dem - f.eks. ved at give dem det rigtige misbrugstilbud - får de måske livskvalitet og overskud til at være med i fællesskabet, mener Mai-Britt Iversen. Sammen med boligorganisationerne i området arbejder Aalborg Kommune på en helhedsplan, hvor der blandt andet skal etableres et jobcenter-tilbud i området. Og rådmanden håber naturligvis på et bredt samarbejde mellem den store vifte af tilbud, som efterhånden findes i bydelen. - Vi gør det først og fremmest for at sikre, at de her mennesker får et bedre liv. Men på sigt vil det måske også medvirke til at gøre boligområdet mere attraktivt for andre, siger hun.