Hjælp til at spare på varmen MÅL: 40 boligers varmeforbrug skal spares væk i Aars

AARS:Aars Fjernvarmeforsyning gør nu en ekstraordinær indsats for at bistå sine 3700 forbrugere med at få størst udbytte af deres fjernvarme. Det betyder, at forbrugerne de kommende år får mulighed for vederlagsfrit at få gennemgået deres fjernvarmeinstallation med henblik på at optimere systemet. Aars Fjernvarmeforsyning skal på lige fod med andre energiselskaber landet over ifølge regeringens energispareplan præstere energibesparelser. For Aars Fjernvarmeforsyning drejer det sig om en årlig reduktion af energiforbruget svarende til cirka 40 boligers varmeforbrug. - Vi har valgt at sætte ind og give vore forbrugere direkte rådgivning, oplyser Aars Fjernvarmeforsynings formand, Svend Andersen. - At vi gør det på den måde, hænger sammen med, at fjernvarmeforsyningens store forbrugerundersøgelse i 2005 viste, at forbrugerne efterspurgte viden om deres fjernvarmeinstallation. Det er naturligt nok, idet de færreste har indsigt i, hvordan husets tekniske varmeinstallationer fungerer. Energispareindsatsen må ikke ske direkte i Aars Fjernvarmeforsyning. Derfor har fjernvarmeforsyningen pr. 1. maj dannet et nyt selskab ”Fjernvarmeservice ApS” til at forestå energispareaktiviteterne. Desuden er den 38-årige VVS-installatør Rene Kannegaard, Nørager, ansat til at forestå den planlagte gennemgang af de mange fjernvarmeinstallationer. Foruden sin oprindelige VVS-uddannelse er Rene Kannegaard certificeret i ”Fjernvarmens Serviceordning”, som direkte tager sigte mod energi- og driftsoptimering af fjernvarmekundernes anlæg. - Vor nye medarbejder er derfor velkvalificeret til at rådgive om betjening og evt. forbedringer af fjernvarmeanlæggene, understreger direktør Per Sørensen, Aars Fjernvarmeforsyning. De anbefalede forbedringer udføres dog ikke af det nye selskab. - Derimod henviser vi til lokale VVS-firmaer. Hele øvelsen går ud på at få mest muligt udbytte af fjernvarmen. Det er til gavn for såvel vort omgivende miljø og den enkelte forbrugers pengepung. Aars Fjernvarmeforsynings formand, Svend Andersen, betoner, at det drejer sig om en bunden opgave. - Det forekommer ulogisk, at energieffektivisering foretaget i form af bedre ledningsnet og tiltag på varmeværket ikke regnes med, da det kun er tilfældet med energibesparelsen, som konstateres på den enkelte fjernvarmeforbrugers varmemåler. Vi investerer jo netop på disse områder meget, som vil resultere i energibesparelser. Den lovpligtige ordning vil koste den enkelte forbruger cirka 150 kr. om året. Via den direkte forbrugerrettede indsats kan der dog være penge at spare på øget energiudnyttelse, siger Svend Andersen