Sundhed

Hjælp til at tackle forældres sygdom

Sund By starter støttegruppe for børn af psykisk syge

BROVST:Sund By i Brovst igangsætter nu i et samarbejde med Sund By Fjerritslev grupper for børn, der har en psykisk syg i den nære familie. Børn er ofte meget påvirkede af psykisk sygdom i den nære familie, og det kan være svært for dem at få mulighed for at dele deres oplevelser med nogen. I behandlingssystemet er der ingen fast tradition for at inddrage børnene i familier med psykisk sygdom og fortælle dem, hvilken sygdom deres pårørende har. Psykisk sygdom er ofte meget svært at forstå og snakke om. Det er omgivet af tabu og fordomme, som kan være medvirkende til, at barnet tilsidesætter egne behov, bliver ensom og føler et stort ansvar for den syge pårørende. Ofte har ingen tænkt på at fortælle barnet om, hvad psykisk sygdom er. Det medfører frustrationer og stor skyldfølelse hos barnet, som kan tro, " at når mor er deprimeret, så er det min skyld". Dét at vokse op med en følelsesmæssig ustabil far eller mor indebærer også, at barnet aldrig helt ved, hvordan klimaet eller stemningen er. Denne uforudsigelighed medfører for barnet, at det bliver ekspert i at tolke andres signaler på bekostning af at mærke og give udtryk for egne behov. Denne "evne" bærer barnet eller den unge med sig ind i voksenlivet, og med det samme resultat. Man bliver omsorgsekspert for alle andre - venner, familie eller kollegaer - hvorimod egenomsorgen ofte kommer til at fylde for lidt. Barnet kan også gå og tænke over, om det mon selv kan blive syg. Der kan også for nogle være problemer forbundet med at have kammerater med hjemme. Grupperne er ment som en støtte til hele familien, men specielt i forhold til børnene er målene: At give mulighed for at børnene kan møde andre i samme situation og derved få brudt følelsen af at være ene om problemerne. At give børnene et frirum med fokus på egne behov og ikke den syges, og hvor vanskelige situationer fra hverdagslivet kan tages op i fortrolighed. At give børnene øget viden om psykisk sygdom. At rådgive og støtte børnene. At give børnene en supplerende voksenkontakt, en person som har kendskab til psykisk sygdom. At gøre børnene bedre til at håndtere de svære situationer, de kommer i. I løbet af foråret satser man at få gang i den første gruppe for børn. Man koncentrerer sig om alderen fra cirka 10 år og opefter. Til efteråret vil der blive en gruppe for børn under 10 år. I hver gruppe vil der være to gruppeledere, som løbende vil få faglig støtte af en psykolog, en erfaren sygeplejerske fra patientforeningen SIND i Århus og fra psykiatrien. Deltagelse er gratis og foregår i Sund By Brovst en aften eller sen eftermiddag hver tredie uge. Ledere af første gruppe er Hanne Michaelsen, tiil daglig sundhedsplejerske, og Anitta Thorsen, social- og sundhedsassistent inden for psykiatrien. Børnegrupperne er for tiden de eneste i Nordjyllands Amt, og derfor har der allerede været interesse for at være med blandt børn og unge, som bor et stykke væk. Grupperne er åbne for alle - uanset, hvilken kommune, man bor i, oplyser sundhedskoordinator Lone M. Jensen, Sund By Brovst.