EMNER

Hjælp til at være forældre

For mange nybagte forældre er det uvant at have med småbørn at gøre

Lille Freya og hendes forældre klarede sig fint uden sundhedsplejens hjælp, men så nemt går det ikke for alle. Foto: Peter Broen

Lille Freya og hendes forældre klarede sig fint uden sundhedsplejens hjælp, men så nemt går det ikke for alle. Foto: Peter Broen

BRØNDERSLEV:Mange nybagte forældre har stort set aldrig passet et spædbarn, før de står med ansvaret for deres eget barn. For de uerfarne forældre er sundhedsplejerskens besøg en velkommen hjælp til at få styr på en masse praktiske spørgsmål. For nogle forældre er det småting og gode råd, som sundhedsplejersken skal tage sig af. Hos andre familier er det mere grundlæggende viden, som der mangler. - Der er mange unge, som er langt fra at vide, hvad det vil sige at være forældre. De er ikke van til at håndtere andres børn, siger ledende sundhedsplejerske i Brønderslev Kommune, Jytte Møller Christensen. - Da jeg var ung, var det normalt at være barnepige. Mange mennesker i dag har ikke samme tradition for at have med børn at gøre. Så vi vil gerne sætte mere fokus på forældrerollen og arbejde videre med forældredannelse. Det er mange forskellige opgaver, som de nybagte forældre har brug for støtte til. Nogle har brug for faktuel viden omkring kost, bleskift og gode råd til, hvordan man får et uroligt barn til at falde til ro. Jytte Møller Christensen fortæller, at over 99 procent af spædbørnsfamilierne vælger at takke ja til tilbuddet om besøg af sundhedsplejersken. Det giver dem en unik mulighed for at forebygge problemer hos forældre med særlige behov. Nogle forældre er ikke i stand til at passe deres barn og forstå dets behov, og Jytte Møller Christensen nævner tv-dokumentaren "Er du mors lille dreng" som et eksempel på, når det er værst. - Der er 10-20 procent af forældrene, som i en glidende overgang har svært ved det at være forældre. Her kan vi gå ind og finde ud af, hvad der kan gøres for de forældre, siger hun om de forældre, hvor de sværeste tilfælde må anbringe deres børn uden for hjemmet, mens andre blot skal have ekstra støtte i starten. Jytte Møller Christensen håber, at de i fremtiden vil kunne tilbyde graviditetsbesøg til de forældre, som har behov for en ekstra hjælp, men det tilbud er endnu ikke en realitet.