Aalborg

Hjælp til Blindesamfund

Aalborg Kommunes udvalg for sundhed og bæredygtig udvikling har netop godkendt fordelingen af en stor pulje til frivilligt socialt arbejde.

Og udover de 704.637 kroner, der gives som økonomisk støtte til forskellige foreninger, har man i år besluttet at afsætte yderligere 70.000 til drift af foreningshuse samt 20.000 til kurser i førstehjælp. De ekstra bevillinger betyder, at der ikke gives tilskud til den årlige fest for de frivillige, og ifølge rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S) er der også planer om at gøre en undtagelse for at imødekomme Dansk Blindesamfund. Foreningen, som normalt får omkring 250.000 kroner i tilskud, havde i år glemt at indsende sin ansøgning til puljen i rette tid. Og derfor må den nu nøjes med 200.000 kroner men får dog - rent undtagelsesvis - del i midlerne alligevel.