EMNER

Hjælp til børn af alkoholmisbrugere

Af Ida Thorsen ida.thorsen@nordjyske.dk @Brød.9.u-indryk:NORDJYLLAND: Tusindvis af børn skades hver dag i hjem, hvor moren eller faren har et alkoholmisbrug. Skader, der aldrig forsvinder. Derfor vokser ventelisterne de steder, hvor unge og voksne fra misbrugshjem kan få hjælp. I Aalborg Kommune skønner man, at flere end 5000 børn lever i familier præget af alkoholmisbrug. 2000 af børnene har oplevet, at en af forældrene har været indlagt på grund af deres misbrug, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. - Børn og unge af misbrugsforældre er en stærkt negligeret og glemt gruppe, siger Åse Hansen, psykolog i rådgivningscentret TUBA, et projekt under Blå Kors Danmark. Organisationen forsøger at få den gratis rådgivning på finansloven og modtager i øjeblikket støtte fra satspuljemidlerne. TUBA Danmark åbner i dag en afdeling i Aalborg og har i Nordjylland desuden centre med gratis rådgivning for 14-35-årige i Hjørring og Frederikshavn. - Der er ofte kun fokus på afvænning af alkoholikeren, mens børnene tilsidesætter deres egne følelser og behov, med de store skader det giver dem, resten af livet, siger Åse Hansen. - De har ingen barndom og slås resten af livet med skyldfølelse, savn og manglende selvværd. Uden hjælp risikerer de selv at udvikle et misbrug og give den negative sociale arv videre til deres egne børn, siger Åse Hansen, fra den nyåbnede afdeling af TUBA i Aalborg. Tema, 1. sektion side 4