Fødevarer

Hjælp til børnehjemsbørn

FREDERIKSHAVN:2,7 tons madvarer blev det til, da Rumæniensprojektet, Gærum-spejderne og Sct. Georgs Gilderne samlede madvarer ind til børnehjemsbørn i Rumænien. Madvarerne er kørt til centrallageret på Fyn, hvorfra turen går i kortege i april. Foruden madvarer er der samlet 110 kasser med brugt tøj, papir og skolematerialer og 34 børnepakker. Transporten til Rumænien vil blive fulgt af blandt andet repræsentanter fra Frederikshavn. Nyvalg i mandskoret FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Mandskor har på en netop afviklede generalforsamling foretaget en række nyvalg. Bestyrelsen har efterfølgende på et konstituerende møde valgt Steen Jensen, Hørby, som formand. Ny næstformand er Carl Erik Aarøe. Kasserer er Børge Jensen, sekretær og nodearkivar Niels Otto Christensen og bestyrelsesmedlem Erik Rasmus Pihl. Mandskoret har gennem en længere periode været ledet af Jette Sørensen, som efter eget ønsket fratræder. Koret ledes midlertidigt af Jørgen Friis.