EMNER

Hjælp til et værdigt liv

Sindslidende med et misbrug tilbydes hjælp til at få hverdagen til at fungere trods svære problemer

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:En psykisk lidelse som social angst eller skizofreni kan kombineret med et misbrug gøre livet fuldstændig uoverskueligt og sætte hverdagen helt i stå. Det forsøger projektet "Et godt liv - også for mig" at gøre noget ved. Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune tilbyder en støtteperson, der kommer hjem til den enkelte og hjælper med alt fra praktiske gøremål som at købe mælk og rugbrød til at finde den rette medicinering. Sygeplejerske Inge Aistrup er en af to støttepersoner, der kommer hos de i alt 19 personer, der for øjeblikket er tilknyttet projektet. Det drejer sig alle om personer, der har det meget svært. - De risikerer, det man populært kan kalde, at falde mellem to stole. Psykiatrien er ikke det rette sted at behandle patienter med misbrug. Og misbrugscentrene er ikke gearet til patienter med psykiske lidelser, fordi de er svære at håndterede, fortæller Inge Aistrup. Ingen krav om afvænning Den mest almindelige lidelse hos brugerne er angst. Rigtig mange lukker sig inde i deres hjem og ser en opgave som et gå i supermarkedet som totalt uoverskueligt. På nuværende tidspunkt er der ingen af brugerne, der tager hårde stoffer. De fleste har et misbrug af alkohol. Over halvdelen har skåret ned på deres misbrug, efter de er begyndt at få besøg. Andre har helt lagt flasken på hylden. Men det er ikke i sig selv målet med hjælpen. - Det er ikke nogen forudsætning, at man har lyst til at komme ud af sit misbrug. Hvis de ønsker det, så er det selvfølgelig det, vi tager fat på. Men hvis de hellere til have hjælp til andre ting, så gør vi det, siger Inge Aistrup. Ofte har det en afsmittende effekt, hvis den psykiske lidelse bedres med eksempelvis bedre medicinering, eller der kommer styr på andre ting, så bliver behovet for alkohol og stoffer som regel også mindre. Enkelte af brugerne i projektet er i fleksjob, men langt de fleste magter ikke at passe et arbejde og er tilkendt pension. Inge Aistrup oplever, at lavt selvværd er et stort problem for mange af brugerne. - Hvis man er psykisk syg, så får ofte man en lav status i samfundet. Hvis man så oveni har et misbrug, så hører man nemt til på bunden af vores samfund. Det er bestemt ikke nemt at være dem, siger Inge Aistrup. Hjælp til forældre Det lave selvværd kombineret med problemer som tvangstanker og social angst gør det svært at håndtere dagligdags ting som egen hygiejne og indkøb. Flere af brugerne er forældre, og her forsøger Inge Aistrup og hendes kollega også at gå ind og hjælpe børnene, der typisk har en række problemer som følge af forældrenes sygdom og misbrug. Succeser trods hårde odds Der er nogle af brugerne, som trods problemer får hverdagen til at fungere og ikke har brug for den praktiske hjælp. Nogle har i høj grad brug for besøgene, fordi de udgør den eneste eller i hvert fald hovedparten af kontakten til omverdenen. Mange giver sig ikke i kast med nye ting. - De har ofte selv en oplevelse af, at det ikke kan betale sig. De har givet op på forhånd. Her er det vigtigt, at vi giver dem troen på, at det kan lade sig gøre, fortæller Inge Aistrup. Det kan være en lang proces at hjælpe folk videre i livet, hvis de har et misbrug og isolerer sig i hjemmet. Der er alligevel succeser at spore. - Vi havde en, som bare sad der hjemme og drak og ikke kunne overskue sin hverdag. Nu har hun fået et fast job, lyder en af succeshistorier fra Inge Aistrup. Det kan også være små ting, der er med til at ændre deres liv. Som at få mere kontakt med omverdenen, sænke misbruget eller begynde at komme et sted som værestedet Oasen i Dronninglund, der drives af socialpsykiatrien.