Hjælp til firmaer med vokseværk

Ny ejerkreds og ny målgruppe

Flem­ming Lar­sen: - Det gæl­der om at se på både pro­duk­tet, per­so­nen og mar­ke­det.Foto: Jens Mor­ten

Flem­ming Lar­sen: - Det gæl­der om at se på både pro­duk­tet, per­so­nen og mar­ke­det.Foto: Jens Mor­ten

AALBORG:Væksthus Nordjylland kom lidt senere i gang end landets øvrige væksthuse, men 1. juli overtog man lokaler og medarbejdere efter ErhvervsCenter Nordjylland, og nu er huset for alvor parat til at hjælpe nordjyske virksomheder med at vækste, som det hedder i moderne erhvervsjargon. - Det tog lidt tid at få aftalt overdragelsen til de nye ejere, som er de 11 nordjyske kommuner, men nu går vi i gang, og vi markerer starten med en åbningskonference på mandag, fortæller direktør Flemming Larsen, der har haft travlt siden sin tiltrædelse for et par måneder siden. Midler fra staten Han oplyser, at selv om kommunerne ejer væksthuset, kommer pengene til driften fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der tilfører 12,5 million kroner i hvert af årene 2007 og 2008. Desuden er der mulighed for EU-midler og penge til diverse projekter. Væksthuset har 38 ansatte, hvoraf de 24 har base i lokalerne hos NOVI på Niels Jernes Vej i Aalborg Øst, mens der sidder tre i Thisted og 11 i Hjørring. Målet er, at de i begyndelsen skal vejlede mindst 475 iværksættere/og virksomheder pr. år og senere betydeligt flere. Mens Erhvervscenter Nordjylland i princippet kunne servicere enhver virksomhed, er målgruppen for væksthuset alene vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Via erhvervscheferne Erhvervscentret var også tæt forbundet med Nordjyllands Amt, mens væksthuset som nævnt har en kommunal ejerkreds, hvilket de lokale erhvervskontorer også har: - Derfor lægger vi op til et tæt samarbejde med erhvervscheferne, så de kan hjælpe os med at komme i kontakt med virksomhederne og iværksætterne. Man kan selvfølgelig godt kontakte os direkte, men hensigten er faktisk, at indgangen til os går via erhvervskontorerne rundt om i kommunerne, forklarer Flemming Larsen. Han siger, at det for eksempel kunne ske, at en erhvervschef møder en iværksætter, der har et produkt eller ydelse som kan gøre sig på eksportmarkederne: - Erhvervschefen sørger for, at iværksætteren kommer i kontakt med os, så vi sammen kan få afklaret, hvilke behov for rådgivning og hjælp iværksætteren har for at udvikle sin virksomhed. Og så finder vi de rigtige rådgivere, forskere eller hvem det nu kan være til at føre tingene ud i livet. - Det er altså ikke os, der står for den konkrete rådgivning. Vi er neutrale og sørger blot for gennem en dialog at afklare, hvilke behov iværksætteren eller virksomheden har, påpeger Flemming Larsen og tilføjer, at det gælder om at se på både produktet, personen og markedet for at klarlægge, hvor de største udfordringer ligger. - En anden af vores opgaver er at samle grupper af virksomheder i netværk omkring fælles udfordringer. Det kan for eksempel være en gruppe, som alle vil kunne gøre sig på det svenske marked, nævner Flemming Larsen. Se potentialet Han erkender, at rigtigt mange iværksættere og virksomheder sagtens kan det hele selv: - På den anden side er der også mange, der ikke er klar over deres potentiale, og under alle omstændigheder vil vi bare gerne bruges som sparringspartner. Flemming Larsen medgiver, at det kan være svært at skelne mellem eksempelvis iværksættere og så vækstiværksættere. Nogle gange bliver den ene også til den anden undervejs: - Men man kan som et eksempel sige, at det ikke nødvendigvis er vores bord i væksthuset, hvis en person vil etablere en frisørsalon. Men hvis vedkommende har planer om at etablere en kæde af franchisesaloner, så er det absolut vores bord.