Naturkatastrofer

Hjælp til fisk i dam

Lavere vandstand skal give flere fisk mulighed for at gyde opstrøms og omlægning af fisketrappe til stryg vil også hjælpe

De gydende fisk i Terndrup Bæk får nu en hjælpende hånd. Det sker i form af en sænkning af vandstanden i Terndrup Mølledam med 20-30 centimeter i perioden 1. februar til 1. september, oplyser formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer. Sænkningen af vandstanden i dammen vil også give flere tørre fødder på de vejfarende, som benytter den anlagte sti vest om dammen. Forvaltningen har de sidste år konstateret, at fisketrappen kun er for laksefisk og dermed ikke lever op til vandplanernes krav om fri passage for alle fisk, så på længere sigt er det rigtige at nedlægge trappen og erstatte den med såkaldt stryg, fremgår det af forvaltningens indstilling til teknisk udvalg. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, torsdag