Skolevæsen

Hjælp til fremtiden

Flere elever på produktionsskolerne skal kunne klare sig på en uddannelse

NORDJYLLAND:Tiden løber fra de elever på produktionsskolerne, der har svært ved at læse og stave. Lovgivningen forpligter skolerne til at tilrettelægge de unges ophold, så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Alligevel har de nordjyske produktionsskoler haft svært ved at opfylde det krav. Mange af de unge har ikke rykket sig spor, når de skal videre i systemet. De risikerer at gå ud til arbejdsløshed. - Man erhverver sig nogle kompetencer på skolen, men er stadig dårligt stillet bogligt. Det hænger i hvert fald ikke sammen med Bertel Haarders planer om, at 95 procent af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det siger tale- og læsepædagog på Nordjyllands Amts Taleinstitut, Joan Staun. Nyt projekt På sigt risikerer de unge at få svært ved at få et arbejde, fordi der ikke er blevet taget fat i tide. - Det sker, selvom de kunne hjælpes for ganske få midler set i forhold til, hvad det for eksempel koster at sluse dem gennem en uddannelse eller lade dem gå arbejdsløse, mener sekretariatschef i Produktionsskoleforeningen Anders Hess. Nu bliver der i Nordjylland gjort en indsats for at komme problemerne i møde. De sytten produktionsskoler i landsdelen og Nordjyllands Amts Taleinstitut gik i foråret sammen om et projekt, der skal forbedre elevernes muligheder for at få uddannelse og job. Joan Staun er koordinator i projektet. For lang ventetid Omkring 1500 unge er hvert år tilmeldt en af de sytten produktionsskoler, der ligger i Nordjylland. Op mod en tredjedel af dem har særlige behov for enten at styrke deres dansk- eller matematikfaglige færdigheder eller lære at kompensere for dem. Det vurderer Nordjyllands Amts Taleinstitut og produktionsskolerne i Nordjylland. Eleverne kan maksimalt gå på skolen i et år. Derfor er der behov for hurtigt at afdække, hvilke unge, der har behovene. Det kræver en test, som de kan få på taleinstituttet. Men kun få af de sytten produktionsskoler har hidtil brugt instituttet. Samtidig har taleinstituttet manglet ressourcer og mandskab til at teste eleverne hurtigt nok, fortæller forstander på Hjørring Produktionsskole og medlem af projektets styregruppe, Jan Olesen. Ventetiden på at få resultatet af testen og få tildelt hjælpemidler har ofte været så lang, at de unge havde forladt skolen igen, før de fik svar. Skal testes på skolen Som et led i projektet er der indkøbt omkring hundrede såkaldte IT-rygsække. De indeholder blandt andet en bærbar computer og scanner. Computerne giver forslag til, hvilke ord eleverne skal sætte ind i deres sætninger. Når de har sat et punktum, læser computeren hele sætningen op. På den måde kan de høre, om der er sammenhæng i det, de lige har skrevet. Ud over indkøb af it-rygsække har taleinstituttet ansat fem tale-læsepædagoger samt en socialrådgiver og en psykolog. De beskæftiger sig udelukkende med at teste og afdække elevernes behov. Jan Olesen tøver ikke med at betegne projektet som en succes. - Siden 1. april er over hundrede elever blevet testet. Før var der måske tre skoler, der brugte taleinstituttet, og så havde der måske kun været testet ti på den tid. Eleverne lærer ikke bare at bruge udstyret, mens de går på produktionsskolen. De får også hjælp til at søge nyt, når de skal i gang med en uddannelse. - Når de stopper her, sørger taleinstituttet for at lave de papirer, der skal til, for at de også kan få en computer, når de kommer videre i uddannelsessystemet. De må ikke være et gab, hvor der går et par måneder, før de får udstyret. De risikerer at komme ubehjælpeligt bagefter. Den overgang skal gerne være glidende, forklarer Jan Olesen.