Hjørring

Hjælp til frivilligt og socialt arbejde

HJØRRING:15. oktober er en vigtig dato, hvis man som frivillig vil søge Hjørring Kommune om driftstilskud til socialt arbejde. Som noget nyt kan man nemlig kun søge én gang om året til driften. Det er kommunens paragraf 115 pulje, der kan give tilskud til for eksempel telefonkæder, rådgivning, besøgstjenester og væresteder. Hvis man skal søge om tilskud til enkeltprojekter, kan man søge 15. oktober eller 15. april 2003. Er man i tvivl, kan man hente yderligere oplysninger hos Carsten Pedersen i social- og sundhedsforvaltningen på Codanhus.