Hjælp til gennemskue markedet

ALTERNATIVT:Der raser en debat om alternativ behandling og uddannelsen, samt arbejdsmuligheder deri. Den alternative behandlingsform zoneterapi og uddannelse af samme har næsten eksisteret i 30 år her i landet. Nogle af foreningen Zoneconnection denmark ZCD zoneterapeutskoler fejrer snart 25 års jubilæum. Befolkningen har taget zoneterapi til sig som enhver anden behandlingsform, suppleret med den lægelige indfaldsvinkel/behandling. Zoneterapien er blevet en intergreret del af det danske samfund. Trods skiftende politiske signaler og regeringer er og har zoneconnections zoneterapeutskoler præget uddannelsen til det den er idag og eksisteret som virksomheder uden nogen form for offentlig støtte. For ca. 25-30 år siden kunne man blive zoneterpeut på få weekender. Dette er en svunden fortid, der står i skærende kontrast til det, eleverne skal lære og igennem idag. De aflægger idag fire eksaminer for at kunne kalde sig ZCD-zoneterapeuter. De knokler i to-tre år et par gange om ugen med lektier. De gennemgår 880 lektioner (august 2004), gennemlæser næsten 2000 siders materialer (bøger), der er pensumskrav for at kunne blive uddannet. De fleste elever, der tager zoneterapeutuddannelsen er i snit ca. 30 år. Har fuldtidsjob. Altså ikke søgende på landets universiteter og andre læreranstalter som der er oplyst i medierne. Statistisk er der kun få fra 18 og til først i tyverne. I medierne kritisererer man, at de uddannes til arbejdsløshed. Uddannelsen koster ca. 60.000, som elever betaler over to-tre år. Dette er en investering i start på egen virksomhed og livskvalitet. Langt de fleste betaler selv uddannelsen uden nogen form for hel eller delvis støtte. Efter endt uddannelse er der flere som vælger at fastholde deres arbejde og give zoneterapi som bi-beskæftglse, men også mange som vælger at forsøge at starte egen selvstændig virksomhed. Fællesnævner er, at ingen af disse indgår i den triste statistik over arbejdsløshed. Der findes mange veldokumenterede projekter fra det meste af landet, hvor zoneterapi via fonde og andre offentlige midler har vist sig at være effektiv. Flere og flere kommuner har tilknytning til zoneterapeuter til behandling af ansatte. Også gennem virksomheder som Helza og Falck Healthcare kan man få zoneterapibehandlinger. Altsammen fører til job muligheder. ZCD kan ikke tilslutte sig udsagnen om at uddannelsen fører til arbejdsløshed og efterlyser en mere nuanceret debat. Det er og vil være nu og i fremtiden et ultimativ krav fra befolkningen, at der kan suppleres med anden behandling end det offentlige kan tilbyde. Der vil komme sundhedshuse/klinikker hvor alternativ og etablerede behandlingsformer vil være en naturlig del af borgernes brugermuligheder. Der er således også fra politisk side fokus på dette og med forslaget om registrering af alternative behandlere sigtes der mod en forbruger beskyttelse således at terapetuer der registreres også har en bagved liggende kvalificeret uddannelse. Hvis befolkningen hilser denne ordning velkommen, vil der ske en naturlig regulering af markedet, hvor udbyder af uddannelse og ydelser som falder udenfor kravene i registreringsordningen vil få vanskeligere ved at opretholde deres eksistens. Så spørgsmålet er ikke, om vi skal tillade uddannelse af alternative behandlere, og vi kan heller ikke forhindre folk i at søge alternativ behandling. Debatten bør fokusere på hvorledes man sikre at befolkningen får bedre mulighed for at gennemskue markedet af alternative behandlere.