Hjælp til godsejer afvist af Naturklagenævn

NORDJYLLAND:Naturklagenævnet mener, det er i strid med planloven, at Brovst Kommune har forsøgt at hjælpe godsejer Gorm Lokdam fra Kokkedal Slot med at bevare en ulovligt opført svømmehal ved slottet. Derfor har nævnet netop ophævet en afgørelse fra Brovst Kommune, der fastslog, at Gorm Lokdam driver en "mindre virksomhed", fordi han formelt ingen ansatte har - og derfor skal han ikke søge om tilladelse til at bygge svømmehallen. Netop lov og ret har været hele omdrejningspunktet for sagen om svømmehallen, der for 10 år siden blev opført som et "væksthus". Det var i hvert fald det, Gorm Lokdam valgte at kalde sin svømmehal over for myndighederne. Siden har godsejeren tabt sine talrige forsøg på at gøre svømmehallen lovlig. Og heller ikke kommunens udstrakte hånd kan Gorm Lokdam bruge til noget. Brovst Kommune så ellers en overgang ud til at kunne blive godsejerens redningsplanke, da planloven blev lavet om. Nu var det pludselig kommunen og ikke amtet, der var myndighed i sagen. Og kommunen valgte altså at fritage godsejeren fra et krav om at søge tilladelse, fordi hans "virksomhed er mindre". Men Naturklagenævnet er af en anden overbevisning. Selvom Gorm Lokdam formelt ikke beskæftiger de ansatte, der varter gæsterne op på slottet, så giver det ham ikke retten til at kalde sin virksomhed mindre. Naturklagenævnet vil nu vurdere, om der skal gives den nødvendige landszonetilladelse, som godsejeren har brug for at bevare sin svømmehal.