EMNER

Hjælp til hjemløse skytter

Foreningernes paraplyorganisation efterlyser lokaler til skagboer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fra de gode gamle dage i skydekælderen under hallen i Skagen.

SKAGEN:Hjemløse Skagen Skytteforening får nu en hjælpende hånd af Frederikshavn Kommunes Fællesråd (FUF), som en fællesrepræsentation for børne- og ungdomsorganisationerne i Frederikshavn. Skytterne i Skagen har ikke haft egne lokale, siden skydekælderen i Skagen Kultur- og Fritidscenter på grund af fugt blev muret til. Siden har medlemmerne kørt frem go tilbage til Aalbæk for at skyde, og det har resulteret i, at børnemedlemmerne er holdt og, og det samme er næsten alle voksne medlemmer. Skagen Skytteforeningen har forgæves bedt kommunen om hjælp, men hidtil uden resultat. Og uden svar på flere henvendelser. - Vi læste om sagen i NORDJYSKE Stiftstidende og afventede, der skulle ske noget. Der gjorde der ikke, og vi har nu henvendt os til skytteforeningens formand Harry Andersen og sagt at vi vil prøve at gå ind i sagen og se om vi måske kan hjælpe, siger formanden for FUF, Henrik Carlsen. - Selvfølgelig kan vi ikke løse sagen, men vi kan sætte fokus på, at de får noget hjælp. Vi vil også bede kommunen stramme op på deres procedurer så folk får svar på henvendelser. Normalt har vi kun positive erfaringer i vores samarbejde med Kommunen og har altid mødt stor velvilje til godt samarbejde. - Vi har desværre på det seneste oplevet henvendelser er faldet mellem to stole, Det må ikke ske, og kommunen skal have svar på, at en henvendelse er modtaget på kommunen efter maksimalt tre dage. Derefter tager det naturligvis tid, før en sag er forvaltnings og udvalgsbehandlet, siger formanden. FUF har sat følgende muligheder i spil som en mulig ny skydebane i Skagen midlertidigt eller permanent: Kappelborgskolen, det gamle Vandværk, det gamle Rådhus, nogle lagerbygninger, noget på havnen, Skagensbanen eller eventuelle kældre. Vil vil sammen med Skagen skytteforening undersøge muligheder for midlertidige lejemål i Skagen by, siger Henrik Carlsen. Skagen Skytteforening kan dog ikke nøjes med en midlertidig løsning, hvis foreningen skal overleve. - På den længere bane kunne man måske se på, om Skagen Kultur -og Fritidscenteret igen kunne huse dem. Kappelborgskolen kunne måske også bruges på længere sigt. Vi må få rejst noget kapital, det burde også være muligt gennem deres landsorganisation. - I 2008 har vi en beskeden anlægspulje igen, men de kan ikke vente til oktober, fastslår formanden. FUF har nu skrevet til de relevante forvaltninger og organisationer samt de politikere, FUF har kontakt med. - Det er vigtigt at hjælpe. Vi kan som paraplyorganisation ikke stiltiende sidde og se på, at 30-40 unge medlemmer stopper i en forening, fordi de i over et år skal køre udenfor byen flere gange ugentligt, siger Henrik Carlsen. - Det er jo en oplagt sag for FUF som paraplyorganisation; men vi er jo kun frivillige og skal passe så meget andet, men det er i alles interesse at hjælpe en sund forening og sunde aktiviteter. - Det er vigtigt at bakke op om en god gammel idrætsgren, og det er bestemt også formålsparagraffen for FUF som med sine cirka 100 medlemsforeninger repræsenterer en tredjedel idrætsorganisationer, en tredjedel spejderorganisationer, en tredjedel øvrige idebetonede børne og ungdomsklubber, - Nu skal der ske noget, og så er det lige meget, om det er en medlemsforening hos FUF lige nu eller ej. Vi har tilladelse fra klubben til at arbejde videre for dem, fastslår formanden.