EMNER

Hjælp til kommende forældre

Ak ja, man kan så nemt komme galt af sted, og det sagte eller skrevne ord vil altid forstås forskelligt.

Angående den megen debat der har kørt vedr. socialminister Eva Kjer Hansens udtalelser om ulighed, ja så er der uligheder i verden. Ikke alle bliver født med en guldske i munden. - vi bliver ej heller født med ens hjerner, så selvfølgelig vil vore muligheder være forskellige. Nogle har lederevner, nogle er opfindere, nogle er meget pligtopfyldende, ja og nogle kan måske slet ikke finde ud af deres liv. Men vi skal selvfølgelig ikke standse de mennesker, som bærer vort samfund frem, og i samme åndedræt må jeg sige vi kan heller ikke undvære alle os, som er med til at få tandhjulene til at køre i vort samfund. Men vi skal stadig forstå, at vi danskere har noget at lære nemlig det at glædes ved andres succes, og der blokere vor kære jantelov. Der er skrevet at vækst, dynamik også kommer mange andre til gode, så rigtigt. Men der hvor jeg ser, vi skal og bør tage fat er hos de mennesker, som har brug for hjælp til at komme op at stå og at få deres selvværd tilbage. Der er voksne mennesker, og der er børn, der har alle odds imod sig, som vokser eller er vokset op i et miljø, hvor kærlighed og tryghed er et fremmedord. Se der skal der hjælpes, der er det, jeg kan se at uligheden bliver endnu større, hvis ikke vi er opmærksomme på at støtte barnet eller forældrene til et mere glædesfyldt liv, hvor de får muligheder for at vælge bedre i deres liv, end de måske ellers ville have fået. Hvorfor har vi nu engang den ulighed! Jeg ser det som et familieproblem, der ligger i slægten, og som vi skal bryde, så børnene bliver støttet i at udvikle de talenter, som alle har på en eller anden måde, for der igennem at gøre fyldest i samfundet. Og der så jeg meget gerne at børnehave samt skole gik endnu mere ind i et samarbejde med forældrene. Jeg er selv meget stemt for at vi forældre skal tage meget mere ansvar, men der er voksne, der simpelthen ikke kan p.g.a. deres sociale arv. Jeg så meget gerne at kommende forældre blev skolet til at give deres barn en kærlig og god opvækst - for er det nemt at være opdrager, nej slet ikke. Jeg tror faktisk, det er der, vi skal gribe ind, støtte og hjælpe de, der endnu ikke har fået troen på deres egen værdier.