Hjælp til lægers forskning

Erik Berg Schmidt, professor og overlæge, får 375.500 kr. til forskning i omega 3-fedtsyrer og hjertesygdomme. Arkivfoto: Grete Dahl

Erik Berg Schmidt, professor og overlæge, får 375.500 kr. til forskning i omega 3-fedtsyrer og hjertesygdomme. Arkivfoto: Grete Dahl

LEGATER:Det Obelske Familiefond har på sine nyligt afholdte bestyrelsesmøder bevilget legater på i alt kr. ca. 60,4 mio. kr. Til Aalborg Sygehus, forskning: Nyremedicinsk afdeling, læge Rie Io Glerup, 319.500 kr. til projekt. Formålet er hos hæmodialysepatienter at undersøge sammenhængen mellem forekomsten af cirkulerende bakterielt DNA i blodet og risikoen for død af hjertekarsygdom og udviklingen af blodforgiftning. Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling, professor, overlæge, dr.med. Erik Berg Schmidt, 375.500 kr. til robotsystem til anvendelse til bl.a. forskningen om effekten af omega 3-fedtsyrer på sygdom, primært hjertesygdom. En meget vigtig del af denne forskning består i at måle fedtsyrer som et udtryk for forsøgspersonernes indtagelse af fiskeolier, som man har teknikker til at måle i blod, celler og forskellige vævstyper. Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland, læge Martin Bach Jensen, 500.000 kr. til den nyoprettede forskningsenhed. Forskningsenheden forventes at få stor betydning i forhold til: At synliggøre Regionen i forhold til forskning og udvikling indenfor almen praksis og dermed øge rekrutteringen af almen medicinere til Regionen. At medvirke til forskningsmæssig uddannelse af almenmedicinere og andre med relation til almen praksis, herunder i samarbejde med Aalborg Kommune at bidrage til, at nøglepersoner indenfor den kommunale rehabilitering får forskningsinteresse og/eller uddannelse. At fremme forskningen i rehabilisering og bidrage til, at den rehabilitering der foregår i primærsektoren bliver forskningsmæssigt forankret. Enkeltpersoner: Klinisk diætist Tina Beermann, 4000 kr. til konference i Frankrig, læge Jesper Karmisholt, 4000 kr. til konference i Frankrig, fysioterapeut Barbara Brocki, 4000 kr. til konference i Spanien, bioanalytiker Rudi Steffensen, 6000 kr. til konference i Frankrig, 1. reservelæge Stig Andersen, 8000 kr. til konference i Grønland, Karsten Fleischer Rex, 8000 kr. til konference i Grønland, Vibeke N. Sørensen, 8000 kr. til konference i Grønland, Thomas Mikkel Olsen, 8000 kr. til konference i Grønland.