Stofmisbrug

Hjælp til misbrugeres pårørende

Værested åbner dørene for en støttegruppe for familier til misbrugere

HADSUND:Pårørende til misbrugere har nu fået et sted at mødes for at snakke om de problemer, der opstår, når én i familien er ude i et misbrug, der ikke blot går ud over personen selv, men også de nærmeste. Det er ægteparret Birgit og Arne Sørensen, som driver Frelsens Hærs værested "Den Åbne Dør", der har taget initiativ til at etablere en støttegruppe for forældre og andre pårørende til misbrugere. Det sker, efter at de blev kontaktet af en magtesløs mor. Hun havde en søn, der var ude på et skråplan, og moderen vidste ikke, hvor hun skulle få hjælp til at få tacklet alle problemerne. Via kommunen blev hun henvist til "Den Åbne Dør". I torsdags var der opstartsmøde, der samlede fem mennesker, og Arne Sørensen håber, at der er flere pårørende, der vil mødes på værestedet ved havnen og udveksle erfaringer med andre ligesindede, så de på den måde kan komme videre i livet. - Vores målsætning er, at forældrene skal blive stærkere, og at de måske også kan nå ind til de unge, siger Arne Sørensen, der understreger, at ægteparret ikke er behandlere, men at de gerne vil lægge hus til. Med i planerne er at få etableret et samarbejde med forskellige behandlingsklinikker som for eksempel Foldbjergcentret samt foredrag med pårørende, der har overlevet kriserne. Fortvivlede forældre Birgit og Arne Sørensen har været med i Frelsens Hær siden 1975, og de har mødt en del forældre, der først beder om hjælp, når familien er ved at gå i opløsning. - De kommer i sidste øjeblik og spørger: Hvad har vi gjort forkert? Ifølge Arne Sørensen føler forældrene, at de bliver straffet af deres eget barn. De er bitre, og samtidig skammer de sig over, at de ikke selv har været i stand til at løse problemerne. - Forældrene er lige så meget ramt som børnene. De pårørende lever i et helvede, for man kan ikke stole på misbrugere, siger Arne Sørensen. Han mener, at situationen er værre end for ti år siden, og at Hadsund ikke skiller sig ud fra mængden. - Hvorfor skulle Hadsund ikke ligne det øvrige Danmark? Jeg vil vove den påstand, at især i de lidt mindre byer forsøger forældrene at dække over børnene og prøver at ordne det selv. Arne Sørensen forklarer, at støttegruppen ikke kun er for pårørende til unge, der er ude i et misbrug, men også for forældre, der har en mistanke om, at noget er galt. - Det er bedre at forebygge end at helbrede, siger han.