Hjælp til pasning af legeplads

Kommunen tilbyder efter ansøgning græsslåning og ukrudsbrænding af legepladsen i Stenild

STENILD:Efter at have eksisteret i blot to sæsoner er kultur- og naturlegepladsen i Stenild blevet en stor publikumssucces med over 3000 bookede besøgende i fjor. Dertil kommer de lokale beboere, der har fri adgang til at benytte de mange spændende faciliteter på pladsen. Alligevel har den store officielle interesse for at benytte pladsen næsten været ved at slå benene væk under de frivillige i legepladsudvalget, der er et aktivitetsudvalg under Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening. Af samme grund har de søgt kommune om praktisk hjælp til almindelig fremtidig vedligeholdelse af den stor legeplads. - I øjeblikket betaler vi nemlig omkring 10.000 kroner om året til at købe hjælp til den almindelige vedligeholdelse af pladsen, fordi vi i gruppen af frivillige i første omgang koncentrerer os om at bruge vores kræfter på at guide de mange besøgende rundt på pladsen og aktivere dem, påpeger kirkegårdsgraver Kim Jensen, formand for legepladsudvalget. Han understreger, at selv om nogle i legepladsudvalget måske frivilligt ville påtage sig græsslåning og anden vedligeholdelse af pladsen, så er der alligevel en øvre grænse for, hvor meget hver enkelt af hensyn til privatlivet vil bruge af sin fritid på pladsen som frivillig. Kommunal ansøgning I ansøgningen har legepladsudvalget søgt Nørager Kommune om hjælp til en del af vedligeholdelsen af pladsen, både den almindelige græsslåning, bortskaffelse af kompost og affald, klipning af læhegn og tømning af sandfang samt snerydning. Udvalget for teknik- og miljø har dog afvist en stor del af ønskerne og tilbyder kun græsslåning og almindelig ukrudtsbrænding. Afgørelsen er truffet ud fra den betragtning, at kultur- og naturlegepladsen i Stenild så ikke bliver forfordelt i forhold til andre institutioner og foreninger rundt i kommunen. Alligevel er Kim Jensen glad for den hjælpende hånd fra kommunens side. - Hjælpen betyder nok omkring en halvering af vores nuværende udgifter til vedligeholdelse af pladsen. Set i betragtning af, at kommunen ved indvielsen for knap to år siden afslog at hjælpe med den fremtidige vedligeholdelsen er det et postivitvt signal, vi nu har modtaget, påpeger Kim Jensen. Allerede på nuværende tidspunkt er kultur- og naturlegepladsen i Stenild lige så meget booket op for den kommende sæson som på samme tidspunkt i fjor, selv om den efter to års eksistens ikke længere har nyhedens interesse. Med den øjeblikkelige interesse forventer Kim Jensen også i år omkring 3000 officielt besøgende på legepladsen. - Og allerede her i weekenden har vi sæsonpremiere på pladsen, hvor 40 lokale børn fra natur- & fritidslivgruppen i Stenild på frivillig basis får mulighed for at overnatte på pladsen, tilføjer Kim Jensen.