Hjælp til problemer med cutting

{ Kontakt i første omgang egen læge eller skolepsykologen. { Man kan søge oplysninger om cutting og tale med andre cuttere om deres problemer på www.girltalk.dk. { Man kan også få hjælp ved at ringe til Center for spiseforstyrrelser på tlf. 48 24 98 24. { Terapi for spiseforstyrrelser i København og Frederiksborg Amt tilbyder anonym telefonrådgivning på tlf. 70 10 18 18. { Bo Møhls bog “At skære smerten bort - en bog om cutting og anden selvskadende adfærd”, kan købes i boghandlen eller via PyskiatriFondens hjemmeside: www.psykiatrifonden.dk.