Hjælp til prostituerede på vej

Socialministeren vil desuden afværge at unge kommer ind i "erhvervet"

KØBENHAVN:Danske prostituerede skal have bedre hjælp og opbakning til at skabe sig et nyt liv med uddannelse og et "normalt" arbejde. Derfor skal kommunerne lægge mere vægt på at tilbyde de prostituerede revalidering, mener socialminister Eva Kjer Hansen (V). Målet er, at de prostituerede på sigt og med gratis psykologhjælp, støtte og vejledning skal blive selvforsørgende i et nyt erhverv. - Det er vigtigt, at de prostituerede - lige som alle andre - får et sådant tilbud, og at man er åben over for, at her er en gruppe, som man skal være særlig opmærksom på at tilbyde hjælp, fordi de er i en meget vanskelig situation. Vi er nødt til at have en samlet indsats over for de prostituerede, og deri ligger, at der skal være en større bevågenhed fra kommunernes side, siger Eva Kjer Hansen til Ritzau. Socialministerens ambitiøse plan om at hjælpe landets prostituerede til et nyt liv er baseret på en aftale med satspuljepartierne, der ved forhandlingerne i 2004 afsatte 45 millioner kroner til prostitutionsområdet for de næste fire år. I en handleplan, som nu skal forelægges forligspartierne, giver ministeren sine bud på, hvordan hjælpen til de prostituerede skal målrettes. Blandt andet foreslår Eva Kjer Hansen, at indsatsen mod prostitution samles i et landsdækkende kompetencecenter, der indsamler viden og ekspertise om prostitution. - Kommunerne har måske i virkeligheden ikke forudsætningerne for at kunne løfte den her indsats, og derfor samler vi den nu i et statsligt kompetencecenter. Det er en udsat gruppe, der nemt kommer i klemme i forhold til de kommunale indsatser, siger hun. Centret skal koordinere de fremtidige indsatser på prostitutionsområdet og sende fire hold af opsøgende socialarbejdere ud i landet til de prostituerede for at tilbyde dem rådgivning og støtte i sociale-, sundhedsmæssige og økonomiske spørgsmål. Socialarbejderne skal også fungere som bisidder for de prostituerede i deres kontakt med myndighederne. For de voksnes vedkommende lægger socialministeren også op til en særlig VIP-ordning for de prostituerede, så de på alle landets sygehuse kan springe køen over, hvis de møder op for at få et sundhedstjek. Yderligere skal der etableres en anonym telefon- og internetrådgivning samt en gratis og anonym psykologhjælp til kvinderne, så de kan få bearbejdet de psykiske problemer, der kan have drevet dem ud i prostitution, eller som fastholder dem i den. Undersøgelser viser, at dårlig økonomi ofte er årsag til, at kvinder kommer ud i prostitution og at de siden ikke kan komme ud af den igen. Eva Kjer Hansen erkender, at langt fra alle kan hjælpes ud af prostitutionen. - Jeg bilder mig ikke ind, at vi nu får hjulpet samtlige prostituerede til et andet liv, men jeg håber, at vi når ud til flere end tidligere og får åbnet deres øjne for, at vi faktisk godt kan hjælpe dem videre til en anden tilværelse end den, de er i. Jeg håber, at de vil se, at vi fra det offentliges side har mange muligheder for at hjælpe dem, og for eksempel gennem revalidering finde ud af, at de faktisk godt kan nogle andre ting også. For de unges vedkommende foreslår Eva Kjer Hansen, at omfanget af prostitution blandt børn og unge kortlægges. Yderligere skal der sættes særligt ind over for udsatte unge, der er anbragt på institutioner og ofte har været udsat for omsorgssvigt. De unge skal tilbydes psykologhjælp og personalet skal undervises i at spore prostitutionslignende adfærd. Målet er at forebygge, at de havner i prostitution. Socialministeren afviser at forbyde køb af seksuelle ydelser, som det er tilfældet i Sverige. - Jeg tror ikke, at vi bare kan forbyde os ud af det her. Hvis vi valgte den vej, tror jeg, der er en meget stor risiko for, at de prostituerede bliver endnu mere isolerede og udsatte, end de allerede er i dag. Jeg synes, at det er vigtigere at komme i dialog med de prostituerede og give dem rådgivning og hjælp til at opnå en anden tilværelse, siger Eva Kjer Hansen. Hun forventer, at alle punkter i handleplanen mod prostitution gennemføres i løbet af de næste fire år. En redegørelse fra Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte ligger til grund for socialministerens nye handleplan "Et andet Liv". Ingen ved nøjagtig hvor mange prostituerede der er i Danmark. Videnscentret skønner, at ca. 3750 personer prostituerer sig i Danmark. Oveni kommer de mange, der prostituerer sig via internettet og kontaktannoncer. /ritzau/