Skolevæsen

Hjælp til psykisk syge sættes på lavere blus

Faglige organisationer dropper lokalaftale

AALBORG:Et forsøg med tilbud om hjælp til sindslidende på tidspunkter, hvor det officielle system holder lukket, kommer til at gå ned på et noget lavere blus end nu. Det skyldes, at de faglige organisationer har opsagt den aftale, der lokalt er indgået om projektet. Projektet, som hedder Nattjenesten, har kørt alle ugens dage fra sidst på eftermiddagen til næste dags morgen. Henvendelserne er sket til Den psykiatriske Skadestue, hvorfra de er ført videre til Nattjenestens medarbejdere. Kommunens ældre- og handicapforvaltning vil fra 1. juli ændre opbygningen, så Nattjenesten er knyttet til et døgndækkende botilbud ved Rebildparken. Fra samme dato bliver vagterne skåret ned, så de slutter klokken to om natten. Samtidig arbejder de ansatte, når de ikke har opgaver ved Nattjenesten, ved botilbudet i Rebildparken. - Det er de faglige organisationer, der har henvendt sig, og de har nu opsagt aftalen, og det tager vi til efterretning. Egentlig havde vi indgået en aftale for et tre-årigt projekt, men det må vi nu ændre, og fra forvaltningen må vi udnytte de midler, som Socialministeriet via en pulje har stillet til rådighed, bedst muligt, siger ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K). Forud for de faglige organisationers opsigelse af aftalen har forvaltningen holdt flere møder med dem. Uenigheden skyldes en række krav om bedre aflønning. Projektet har omfattet en projektmedarbejder til de administrative opgaver samt et team på 30, hvor hver har haft et par vagter om måneden. Anni Kjeldgaard siger, at det er hendes indtryk, at de ansatte har været tilfredse med ordningen : - Og vi har kørt efter samme opskrift som i Århus, hvor jeg ikke har indtryk af, at der er problemer. Nattjenesten blev etableret for halvandet år siden, og planen er, at den skal forsætte indtil næste sommer.