Hjælp til selvhjælp

Sundheds-, ældre- og handicapudvalget godkender tidsplan for ny arbejdsmetode.

Hjælp til selvhjælp hedder det projekt, som Hjørring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapudvalg netop har godkendt en procesplan for. - Det er en stor og lang proces, som vil tage mindst et år at få på plads. Men jeg tror på, at det bliver godt, at borgerne kan være i eget liv så lang tid som muligt, siger Lilli Damsgaard (S), formand for udvalget. Planen indeholder en lang række forebyggelsesprojekter, som skal gøre borgerne i stand til at klare sig selv i længere tid, end de gør i dag. De skal tage ansvar for eget liv og være selvbestemmende i forhold til kunne handle på egen hånd. - Der er en tendens til, at man forventer at kommunen kommer og hjælper. Vi vil gerne se på, hvad borgeren kan selv. Men jeg vil samtidigt understrege, at der er ingen, der vil blive ladt i stikken, siger Lilli Damsgaard (S). Ud over at skulle skabe mere livskvalitet i de ældres liv, så skal det nye projekt også løse de ressourcemæssige problemer, der venter i en fremtid med langt flere ældre og handicappede samtidigt med, at antallet af erhvervsaktive borgere i kommunen vil falde. Udgifterne skal gerne reduceres med 30,5 mio. kr. frem til 2014. Hjælp til selvhjælp indeholder seks delprojekter: Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen, tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom, ny teknologi - brugerdreven teknologi på hjælpemiddelområdet, sundhedsfremme og forebyggelse målrettet seniorer, hverdagsrehabilitering af hjerneskadede og hverdagsrehabilitering af misbrugere. For hvert delprojekt er der nedsat en arbejdsgruppe. - Det første vi går i gang med bliver hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen, hvor vi skal se på alle nye hjemmehjælpsbrugere. Vi skal undersøge, hvor meget de kan, så vi kan hjælpe dem med at blive selvhjulpne. Jeg ved, at personalet glæder sig meget til at komme i gang, siger Lilli Damsgaard (S).

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk