Hadsund

Hjælp til sportsfolk er nær HJERTESTARTER: Udstyr til genoplivning er med lidt forsinkelse nu på plads

Det er efterhånden et godt stykke tid siden, TrygFonden bevilgede en hjertestarter til Hadsund Hallerne.

halbestyrelsesformand Lars Kjærulff (tv) og halinspektør Axel Ramm glæder sig over, at Hadsund Hallerne nu råder over en hjertestarter.Privatfoto

halbestyrelsesformand Lars Kjærulff (tv) og halinspektør Axel Ramm glæder sig over, at Hadsund Hallerne nu råder over en hjertestarter.Privatfoto

Men først nu er maskinen kommet på plads. Lidt senere, end halbestyrelsesformand Lars Kjærulff og halinspektør Axel Ramm havde ventet og håbet. Forklaringen er imidlertid, at der er så stor rift om hjertestarterne, at det uddannelsesmæssige ikke kan følge med. - TrygFonden kræver, at hallens personale gennemgår et kursus, inden hjertestarteren sættes op. Og vi har sådan set været klar lige siden vi fik meddelelsen om, at vi havde fået bevilget den, men der har været optaget på kurserne indtil nu, forklarer Axel Ramm. Heldigvis har der ikke været brug for hjertestarteren i mellemtiden, og faktisk har der aldrig været det i Hadsund Hallernes historie, men da der hvert år er 3500 tilfælde af hjertestop i Danmark, så rammer lynet måske på et tidspunkt. - Det er ganske vist idrætsudøvere, der mest kommer her, men de er jo ikke forskånet for hjertestop, og vi har længe ønsket os en hjertestarter, siger Axel Ramm.