Hjælp til studerende med handicap

Et politisk flertal uden om regeringen er indstillet på, at handicappede skal have lov til selv at vælge deres drømmestudie. Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti støtter et forslag fra de radikale, som gør op med det såkaldte "dobbelte optagelsessystem". I dag skal handicappede ikke alene kvalificere sig til en uddannelse, men også have grønt lys fra kommunen, der kan give afslag, hvis den kommunale sagsbehandler vurderer, at uddannelsen ikke fører til job. Den praksis betyder, at den handicappede oftest ender som pædagog, socialrådgiver eller social- og sundhedshjælper. - Handicappede bør have samme frihedsrettighed som alle andre i deres studievalg. Man spørger jo heller ikke en nordisk filologi studerende, om studiet kan bringe brød på bordet, siger Margrethe Vestager, Det Radikale Venstres SU-ordfører. I dag får handicappede studerende revalidering under studiet, da de ikke i samme grad som andre studerende kan arbejde ved siden af studierne. Men det betyder samtidig, at kommunen kan give afslag på en uddannelse, hvis sagsbehandleren vurderer, at der ikke er et forsørgelsesmæssigt sigte med uddannelsen. Ifølge SU-styrelsen er det en langsommelig proces, der forsinker den handicappede et til to år i studiestarten. - Men en handicappet kan blive en fremragende jurist, selvom han ikke kan have et erhvervsarbejde ved siden af studierne. Derfor bør handicappede flyttes over i SU-systemet og få et særligt tillægsstipendium, siger Margrethe Vestager (R). Tillægsstipendiet skal svare til det fribeløb på 5.571 kroner om måneden, som studerende må tjene på erhvervsarbejde samtidig med, at de modtager SU. Dansk Folkepartis Søren Krarup, der er stedfortrædende uddannelsesordfører, vil finansiere tillægsstipendiet med de såkaldte cafépenge, som hjemmeboende studerende i dag får. - Det er meget rimeligt, at handicappede ligestilles med andre studerende. Det kan man finansiere ved helt at fjerne de vanvittige cafépenge, der er spild af offentlige midler, siger Søren Krarup. Venstre er også åben over for forslaget, men mere forbeholden. - SU-systemet kan ikke bruges til at løse alverdens problemer. Man bør overveje, om det skal løses her, for der er jo også socialpolitik i det. Men vi vil se på det, når SU-forliget skal genforhandles, siger SU-ordfører Peter Christensen (V). Ifølge Jakob Lange, formand for SU-rådet og studiechef ved Københavns Universitet, bør de handicappedes vilkår tilgodeses i et kommende SU-forlig.