Lokalpolitik

Hjælp til syge skal være bedre

Antallet af borgere, der modtager sygedagpenge, skal bringes ned

FJERRITSLEV:Hjælpen til borgere i Fjerritslev Kommune, der er kommet på sygedagpenge, skal være bedre. Det konstaterer kommunalbestyrelsen, som nu har sagt ja til et projekt, hvor der sættes flere ressourcer ind på området. Målet er klart: Færre borgere skal opleve, at de bliver hængende i systemet og ikke kan komme videre. De skal hjælpes i gang med andet arbejde, hvis de kan, eller også skal de eksempelvis have pension. Og deres situation skal afklares meget hurtigere, end det sker i dag. Byrådet vedtog det nye projekt på sit møde onsdag aften, og det skydes i gang så hurtigt som muligt. Det er der flere gode grunde til. For det første det rent menneskelige for dem, det drejer sig om. For det andet det rent økonomiske, og sygedagpengene er blevet en stor udgift for kommunen. I årene 2001 og 2002 er hele området stedet med 2,2 millioner kroner. Der er kommet flere på sygedagpenge, og en større gruppe har været det i over 52 uger. Den gruppe er en ekstra økonomisk belastning for kommunekassen, der skal dække samtlige udgifter. Her er der ingen refusion fra staten. Projektet sigter i første omgang på denne gruppe, og blandt andet skal der sættes mere mandskab ind på at behandle sagerne. Det kræver en tillægsbevilling i år på 325.000 kroner og 411.000 kroner ekstra de næste par år. - Men der skal nu ikke mange succeshistorier til, før det giver økonomisk gevinst, sagde socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S) på byrådets møde. Han hentydede til muligheden for at spare sygedagpenge men understregede også, at det vigtigste af alt er at hjælpe det enkelte menneske. Det er svært at pege på en enkelt årsag til de mange sager. Det kan være øget pres på den enkelte, flere år med høj beskæftigelse og dermed også flere nedslidte samt en plejebranche med mange ældre ansatte, der får skader efter mange års hårdt fysisk arbejde. Ved at snakke med Sund By Butikken har Per Halsboe-Larsen fået den opfattelse, at mange vil kunne hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de får træning af en eller anden art. Det sigter det nye projekt på. Ny lovgivning betyder, at kommunen i endnu højere grad end før skal se på, hvad det enkelte menneske kan og har lyst til, samt hvordan personen kan hjælpes. Det er en tidskrævende opgave, og i øjeblikket kan forvaltningen ikke følge med. Der kommer hele tiden nye sager til. Det fik Steen Andersen (UP) til at sige, at der ikke er noget at betænke sig på: - Vi opfylder ikke lovkravene nu, så det skal bare gøres. Sagsbehandlingstiden skal bringes ned. Det var ingen af de øvrige politikere uenige i. Som Arne Andersen (V) udtrykte det: - Det er en god investering rent menneskeligt og for kommunen. Så i Venstre glæder vi os til at se, at antallet af sygeuger bringes ned. Projektet løber over tre år og fokuserer også på folk, der når over fire uger på sygedagpenge.