EMNER

Hjælp til tidligt fødte børn

Hvordan sikrer man en tidlig indsats over for for tidligt fødte børn? Martin Henriksen, socialordfører, Dansk Folkeparti: - Jeg tror, vi vil gøre mest gavn, hvis vi i første omgang siger, at det er noget, man bedst håndterer lokalt. Vi vil bede ministeren om at finde ud af, hvor man er bedst til at håndtere det og sprede erfaringerne ud til andre kommuner. Så kan vi finde ud af, om der er nogle hensyn, vi skal være bedre til at skrive ind i lovgivningen. Mette Frederiksen, socialordfører, Socialdemokraterne: - Vi har desværre ret mange risikobørn i Danmark. Både for tidligt fødte børn, skilsmissebørn, voldsramte børn eller på grund af andre ting. Jeg tror ikke, at daginstitutionerne kan lave specifikke politikker i forhold til alle grupper, men hver daginstitution bør lave en sammenhængende risikopolitik, hvor man bruger sin faglighed i fællesskab til at blive bedre til at se de børn med særlige udfordringer og sikre, at alle i personalegruppen ved, hvordan man skal handle. Og desuden sikre, at sundhedsplejersker og jordemødre oplyser forældrene om, hvilke signaler de skal være særligt opmærksomme på, og hvad man kan gøre i familien for at hjælpe et for tidligt født barn. Erling Bonnesen, medlem af Socialudvalget, Venstre: - Det er en utrolig vigtig opgave, og jeg ved fra min kommunale fortid, at man i de fleste kommuner forsøger at få sat tidligt ind for det enkelte barn. Det handler også om at udnytte den nyeste viden og prioritere det økonomisk, og det er min opfattelse, at kommunerne gør det. Fakta er, at der er afsat flere penge til børneområdet, men der kan selvfølgelig godt være enkelte steder, hvor der er sparet. Özlem Sara Cekic, socialordfører, SF: - Det handler meget om at samle erfaringerne, så man kender deres behov, og ved hvordan man behandler dem. Det er jo ikke et nyt fænomen, og det, der virker, skal de have uden en masse bureaukrati, så de ikke ender med at blive klienter. Vi ved også, at gode institutioner med god normering både er godt for de normale børn, men især for de udsatte børn.