Skolevæsen

Hjælp til triste børn

HJØRRING:Nogle børn får i løbet af deres skolegang brug for ekstra hjælp. Det kan blandt meget andet være triste børn, børn der bliver mobbet, børn der har svært ved at møde til tiden eller børn i krise efter f.eks. en skilsmisse. Her kan skolens specialuddannede AKT-lærere hjælpe. De arbejder med børns trivsel og bliver tilkaldt, når lærerne spotter, at der er brug for forstærkning. - En lærer i en klasse med 22 børn kan ikke se og klare alting. Derfor er det godt med hjælp, siger skoleleder Karsten Poulsen. En af AKT-lærerne er Torsten Conrad. Han arbejde kan f.eks. være at hjælpe barnet med at møde til tiden, at lære barnet om konflikthåndtering og kropssprog eller hjælpe med lektier. Han har også kørt et kursus for piger i 5.-6. klasse. Svært ved at omgås - Nogen af dem har svært ved at omgås hinanden ordentligt. Det gælder om at nå ind til pigegruppen og tale om, hvordan de kan behandle hinanden med respekt, så alle kan være der. De kan være utrolig hårde ved hinanden, og det er en universel problematik, der skaber dårlig trivsel og for nogle kan de følge dem resten af livet, fordi det gør noget ved deres personlighed og selvfølelse, som er så vigtig. - Det er derfor utroligt vigtigt, at vi sætter ind, så børnene efter ni år i folkeskolen stadig er intakte og tror på fremtiden og på, at de dur til noget, fortæller Torsten Conrad. Særligt fokus AKT-lærerne kan også hjælpe med nogle problemstillinger i familien, noget en elev for eksempel ikke tør sige til sine forældre. De tosprogede børn er ikke overrepræsenterede, når man ser på, hvem der har brug for hjælp - men lærerne har et særligt fokus på dem. - Vi arbejder meget med at undgå klikedannelser. Vi ser meget nødigt, at en gruppe samler sig fordi de ligner hinanden ved at have baggrund i andre lande. Hvis det udvikler sig, så går vi ind, siger Karsten Poulsen.