EMNER

Hjælp til unge med DAMP

NORDJYLLAND:Unge nordjyder med DAMP eller ADHD - forstyrrelser i aktivitetsniveau, de motoriske færdigheder og i indlæring - får et nyt tilbud om undervisning allerede fra august i år. Mens Nordjyllands Amts tilbud til børn med DAMP og ADHD er blevet udbygget både i omfang og kvalitet siden midten er 90'erne, er det ofte vanskeligt for de unge, når de har forladt folkeskolen, at få styr på deres liv. Det gælder både i forhold til arbejde, uddanelse og hverdagsliv. Det rådes der nu bod på på amtets tre specialskoler for voksne, der er samarbejder med kommunerne om det nye tilbud. Det er vigtigt, at tilbuddet til de unge ligger så tæt på deres hjemmemiljø som muligt. Derfor vil der blive ens undervisningstilbud i Himmerland, i Aalborg og i Vendsyssel. Undervisningen er forankret på specialskolenrne for voksne i Aars, Nørresundby og i Hjørring. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes forudsætninger og tilbuddet omfatter også socialpædagogik, rådgivning og vejledning både over for de unge og i samarbejde med en række aktører fra kommunerne og uddannelsessystemet i øvrigt. Deficits in Attention Motor Control and Perception er en hjerneskade der medfører problemer med opmærksomhed og aktivitetsniveau, motorik og sansebearbejdning. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder er en hjerneskade, der medfører problemer med opmærksomhed og desuden hyperaktivitet.