Velgørenhed

Hjælp uden moms

Hvert år giver vi millioner til velgørenhed, som er tiltænkt socialt og menneskeligt dårligere stillede mennesker. Op til jul bliver vi endnu "varmere" om hjertet. Det er godt, at vi i et rigt og egoistisk samfund som det danske stadig vil tænke på de svageste i samfundet både i indland og udland. Derfor er det også tåbeligt, at de velgørende og frivillige organisationer skal aflevere moms til statskassen af de indsamlede penge. Dette er en hån mod dem, som giver pengene, og en svinestreg over for de mange frivillige som bruger mange timer i en god sags tjeneste. Kristeligt Folkeparti har i efteråret fremsat beslutningsforslag om fritagelse af momsbetaling for de mange organisationer - men fik ikke nogen videre opbakning fra andre partier, med den begrundelse at det var EU-stridigt at fjerne momsen. Dette har partiet nu sat en jurist til at undersøge dybere - og vi vil forfølge og arbejde med sagen. Og viser det sig. at der er den mindste mulighed for at få løst problemet, kører vi på til den bitre ende. Indsamlings- og hjælpearbejde skal altså ikke smide en fjerdedel af indsamlede penge i statskassen... Dette drejer sig om de mange tusinde frivillige ildsjæles hjælpearbejde - og sidste men ikke mindst om nødhjælp til samfundets svageste grupper, og begge sager er hjertesager for netop KRF. Finn M. Christensen amtsformand for Kristeligt Folkeparti, Mosevej 24, Gærum Finn_Lind@c.dk