Hjælp unge ud af krisen

Den økonomiske krise og den stigende ledighed har ramt særligt en gruppe i Danmark hårdt: De unge under 30.

Ungdomsarbejdsløsheden er for såvel den unge ufaglærte som den unge akademiker er eksploderet det seneste år, og i dag er 60.000 unge under 30 ramt af ledighed. I Nordjylland er det over 25 pct. af de unge, som ikke får en uddannelse ud over folkeskolen. De ufaglærte jobs forsvinder dagligt. Og de kommer ikke igen i fremtiden. Derfor skal vi give alle unge en ungdomsuddannelse. Lige nu står 7000 ufrivilligt i venteposition. De vil gerne være færdige med deres uddannelse, men kan ikke finde en praktikplads. Tallet er steget med 84 procent i forhold til sidste år. I en situation, hvor antallet af unge uden ungdomsuddannelse de seneste år er steget til hver femte, har regeringens lunkne tiltag altså spillet fallit. Skabelse af flere praktikpladser er et oplagt sted at rette op på statistikken. Hvis ikke vi tager fat nu, bliver de økonomiske konsekvenser alvorlige. 80’ernes ungdomsarbejdsløshed skabte langtidsledighed og mange af de unge fik aldrig – heller ikke som voksne – ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Langtidsledighed er dyrt for samfundskassen. Ikke mindst når vi ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark i det lange løb. Vi har med andre ikke råd til at miste værdifuld arbejdskraft nu, hvis vi vil værne om og udvikle velfærdssamfundet i fremtiden. Vi har redskaberne til at tage livtag om ungdomsarbejdsløsheden. Vi kan ikke få den til at forsvinde som dug for solen, men en langt mere ambitiøs indsats end den regeringen præstere, vil kunne give håb og fremtidsudsigter for de mange tusinde unge uden job. Manglen på praktikpladser er en samfundsmæssig udfordring, som alle skal være med til at løse. Derfor vil SF stille krav om praktikpladser til de virksomheder, der handler med de offentlige. Kravet skal både gælde for alle de virksomheder der arbejder for eller handler med det offentlige. Når virksomheder af en vis størrelse tjener gode penge på det offentlige, skal de også være med til at sikre praktikpladser til de unge. Vi kalder det noget for noget. Ingen unge skal have fuldtidsjob uden en udsigt til uddannelse. Det er ikke alle unge, der er klar til tanken om en reel uddannelse her og nu. Derfor skal der også laves særlige opkvalificeringsjobs for unge arbejdsløse, der indeholder både joboplæring, arbejde og uddannelse. Det kan være arbejde kombineret med en eller to faste uddannelsesdage om ugen, hvor den unge får styrket sine læsefærdigheder, tilbydes et kursusforløb eller andet, der både er relevant i forhold til det arbejde, der skal udføres, men som også vil gavne den unge også på længere sigt. Jobbene skal være et tilbud til unge ikke-uddannede ledige, så de ikke ender i langtidsledighed på kanten af arbejdsmarkedet i en ung alder. Det er en ægte garanti til de unge.